ประชาสัมพันธ์

ทช.จัด Go Green Active อนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง พบขยะทะเล 2 พันก.ก.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมทะเลและชายฝั่ง ผนึกกำลัง เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น และจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน หญ้าทะเล ชายหาด เกาะต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  โดยเฉพาะแนวปะการังซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย ของสัตว์น้ำนานาชนิด แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน นอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวดำน้ำที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวทะเล

ดังนั้น กรมฯ ได้มีแนวคิดที่จะยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน จึงได้ร่วมมือกับบริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด ริเริ่มโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิงสุขภาพ 2.สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการในการลดปริมาณขยะ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน  3.ให้เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตสำนึก  4.สร้างทัศนคติในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรม  5.ยกระดับกิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 6.ส่งเสริมการสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักแนวคิด Go Green เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและบำบัดสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า  สำหรับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้ง การจัดนิทรรศการการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล, การจัดแสดงงานศิลปะจากขยะรีไซเคิล, การแข่งขันดำน้ำชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หรือ Open Water Princess Cup, และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง เก็บขยะใต้ทะเล ชายหาด การดำน้ำปลูกฟื้นฟูปะการังโดยการเก็บชิ้นส่วนปะการังที่แตกหัก และกิจกรรมดำน้ำติดตั้งซ่อมแซมทุ่นสำหรับผูกจอดเรือแทนการทิ้งสมอป้องกันไม่ให้ทิ้งสมอบนแนวปะการัง โดยทางกรมฯได้เชิญนักดำน้ำและอาสาสมัครของกรมฯ จำนวน 315 คน ร่วมกันดำน้ำ 60 จุด ครอบคลุมพื้นที่แนวปะการัง 400 ไร่ ในการดูแลความปลอดภัยในกิจกรรมของนักดำน้ำทั้งหมด

 

 พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียติที่ได้เป็นประธานเปิดโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง พร้อมกับปล่อยตัวกลุ่มนักดำน้ำเพื่อแข่งขันดำน้ำชิงถ้วย Open Water Princess Cup และดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง ในโอกาสนี้ ตนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ ที่มีนักดำน้ำเข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลเป็นจำนวนมาก ผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวภูเก็ตได้มีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเลหลากหลายกิจกรรม 

นอกจากนี้ ตนอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสมบูรณ์ สวยงามเช่นนี้ ต่อไป 

ด้านคุณสิริรักษ์ ศิริพงษ์ Managing Director บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล โดยเห็นว่าโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง สอดคล้องกับภารกิจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต  อย่างไรก็ตาม ทีมงานต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันสนับสนุนโครงการและเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นพลังของมวลชนที่ร่วมใจกันดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และพร้อมเดินหน้ารักษาท้องทะเลไทยให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนสืบไป

 

 

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม นักดำน้ำอาสาสมัครสามารถเก็บขยะทะเลรวมน้ำหนักทั้งสิ้น 2,000 กก. พร้อมกันนี้ กรมฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่นักดำน้ำอาสาสมัครในโอกาสที่ร่วมกันทำคุณประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทางเอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง นักดำน้ำอาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันดำเนินโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตองจนประสบความสำเร็จ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นกระบอกเสียงที่สามารถสร้างจุดเปลี่ยนและสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้หันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสร้างความประทับใจและประ สบการณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วย "นายอรรถพล กล่าวทิ้งท้าย"

 

โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต

โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต

โครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด