ประชาสัมพันธ์

PEA เตรียมพร้อมรองรับและสนับสนุน การประชุม APEC 2022

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมพร้อมรองรับและสนับสนุน การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022)

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นรัฐวิสาหกิจ ด้านสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการจัดหาและพัฒนาคุณภาพ ระบบไฟฟ้า บริการอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมี ไฟฟ้า ใช้ในพื้นที่รับผิดชอบ 74 จังหวัด ทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพ นนทบุรีและสมุทรปราการ)

 

PEA เตรียมพร้อมรองรับและสนับสนุน การประชุม APEC 2022

 

PEA เตรียมพร้อมรองรับและสนับสนุน การประชุม APEC 2022

 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงได้เตรียมพร้อมด้าน ระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับและสนับสนุนการประชุมดังกล่าว ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันรองรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบโครงข่าย ไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทันท่วงที ตรวจสอบบำรุงรักษาวงจรจ่ายไฟฟ้าหลักและวงจรจ่ายไฟฟ้าสำรอง ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ที่ผู้นำแต่ละประเทศมีกำหนดการเดินทางให้มีความพร้อมและสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานซ่อมแชมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวงจรดังกล่าว

 

PEA เตรียมพร้อมรองรับและสนับสนุน การประชุม APEC 2022

 

PEA เตรียมพร้อมรองรับและสนับสนุน การประชุม APEC 2022

 

นอกจากนี้ PEA มีศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า 13 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 198 แห่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ติดตั้งบนรถบรรทุก 145 เครื่อง รวมกำลังการผลิต 66,780 กิโลวัตต์ และเตรียมความพร้อมของรถยนต์แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อรองรับเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ทันท่วงที รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรในการดำเนินการสนับสนุนการจ่ายไฟฟ้า

 

PEA เตรียมพร้อมรองรับและสนับสนุน การประชุม APEC 2022

 

PEA พร้อมรองรับและสนับสนุนการจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 สร้างความประทับใจ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี นำไปสู่ความเชื่อมั่นจากนานาประเทศต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ