ประชาสัมพันธ์

เอสซีจี เดินหน้าลดสังคมเหลื่อมล้ำ ผ่านโครงการ “พลังชุมชน” สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชนยั่งยืน ตามแนวทาง ESG 4 Plus

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เอสซีจี เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแนวทาง ESG 4 Plus ผ่านโครงการ “พลังชุมชน” หลักสูตร Mini MBA สำหรับชุมชน สอนหลักการตลาดให้รู้จักลูกค้า แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภค สร้างแบรนด์สินค้า และขยายช่องทางจำหน่ายให้หลากหลายอย่างออนไลน์ ทั้งยังเปิดเวที “พลังชุมชน คนบันดาลใจ” ชู 4 ชุมชนต้นแบบ ส่งต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ ปรับใช้ต่อไป

โครงการ “พลังชุมชนหลักสูตร Mini MBA สำหรับชุมชน สนับสนุนโดยเอสซีจี เป็นหลักสูตรอบรมวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้ชุมชน ด้วยการ ให้ความรู้ คู่คุณธรรม นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีคิด ให้พึ่งพาตนเอง โดยใช้หลักการตลาด เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงใจผู้บริโภค มีเอกลักษณ์โดดเด่น สร้างแบรนด์สินค้าให้จดจำได้ หาวิธีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย เช่น ขายออนไลน์ รวมถึงรู้จักวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความยั่งยืน ให้ตัวเองและคนรอบข้าง ปัจจุบันมีผู้ที่สามารถสร้างอาชีพได้แล้วกว่า 450 คน 850 ผลิตภัณฑ์ ส่งต่อการ จ้างงานได้กว่า 1,800 คน และส่งต่อความรู้มากกว่า 10,200 คน เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

 

เอสซีจี ได้จัดงาน “พลังชุมชน คนบันดาลใจ” โดยเชิญ 4 ชุมชนต้นแบบจากโครงการพลังชุมชนมาร่วมเสวนาเพื่อแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่นๆ นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ได้แก่ คุณเกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง จ.ลำปาง คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่แปรรูปขนมคุกกี้ไส้สับปะรดให้เป็นรูปไก่ซึ่งเป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง พร้อมปรับมาตรฐานสินค้าให้ได้รับ อย. จนได้การรับเลือกเป็นเมนูให้ผู้นำ ในเวทีประชุม APEC Thailand คุณยศวัจน์ ผาติพนมรัตน์ จ.อุดรธานี แม้จะตกงาน มีหนี้หลักล้าน แต่ก็ไม่ท้อ นำปลามาแปรรูปเป็นปลาส้ม จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ตลาดนัดพลังชุมชนคนบันดาลใจ

 

 คุณเกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง จ.ลำปาง คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

 

คุณมัจฉา สุดเต้ จ.อุบลราชธานี

คุณมัจฉา สุดเต้ จ.อุบลราชธานี แม้จะตกงานจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ก็ฮึดสู้ พัฒนาก๋วยจั๊บอุบล ซึ่งเป็นอาหาร พื้นถิ่นให้มี 20 รสชาติ ผ่านมาตรฐาน อย. จนสามารถรับจ้างผลิตให้ร้านค้าอื่นๆ คุณอำพร วงค์ษา จ.ลำพูน เจอวิกฤต ด้านราคาลำไยตกต่ำ จึงหันมาแปรรูปเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำลำไย แบรนด์ ไร่วงษ์ษา ควบคู่ไปกับทำงานหัตถกรรมงานผ้าปัก ดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งพัฒนาเป็นศูนย์หัตถกรรมบ้านงานฝีมือ บ้านผาหนาม จ.ลำพูน 

คุณอำพร วงค์ษา จ.ลำพูน

 

คุณยศวัจน์ ผาติพนมรัตน์ จ.อุดรธานี

คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร Enterprise Brand Management Office Director

เอสซีจี เดินหน้าลดสังคมเหลื่อมล้ำ ผ่านโครงการ “พลังชุมชน” สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชนยั่งยืน ตามแนวทาง ESG 4 Plus

เอสซีจี เดินหน้าลดสังคมเหลื่อมล้ำ ผ่านโครงการ “พลังชุมชน” สร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชนยั่งยืน ตามแนวทาง ESG 4 Plus

 

นอกจากนี้ ยังมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพลังชุมชนจาก 14 จังหวัด นำผลิตภัณฑ์ ที่แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มมาจำหน่ายใน “ตลาดนัดพลังชุมชน คนบันดาลใจ” ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ผู้ที่สนใจอยากสนับสนุนสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย สามารถอุดหนุนผ่าน “ช้อปช่วยชุมชน” https://www.scg.com/sustainability/csr/ecatalog/

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่

Youtube -https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด