ประชาสัมพันธ์

"เครือซีพี" น้อมรำลึกเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เครือซีพี" น้อมรำลึกเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามค่านิยม 3 ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน และกตัญญูต่อแผ่นดินไทย

"เครือเจริญโภคภัณฑ์" หรือ (ซีพี) และบริษัทในเครือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกใน "วันพระราชทานธงชาติไทย" ครบรอบ 105 ปี โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯนายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจแม็คโคร และรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ นายนพดล เจียรวนนท์ รองประธาน กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

 

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นายกนธีร์ ติรวิภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ร่วมพิธีฯ ณ ลานเสาธง อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดงาน และได้ถ่ายทอดสดไปยังอาคารสำนักงาน โรงงาน และกลุ่มธุรกิจในเครือกว่า 50 แห่งทั้งไทยและต่างประเทศ โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี ได้เป็นผู้นำในการกล่าวคำปฏิญานตนเพื่อเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย รวมถึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่ทรงดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยให้ชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นตราบจนปัจจุบัน

"เครือซีพี" น้อมรำลึกเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี

"เครือซีพี" น้อมรำลึกเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี

 

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า ซีพีเติบโตมาจนถึงปัจจุบันมีอายุครบ 100 ปี ไปเมื่อพ.ศ.2564 ด้วยอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่สงบสุขร่มเย็นเพราะได้อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทำให้กิจการได้เติบโตก้าวหน้า ขยายการลงทุนไปอีกใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ ทุกประเทศที่ซีพีเข้าไปลงทุน สำนักงานทุกแห่งจะต้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงและราชินี และที่สำคัญจะประดับธงชาติไทย เพื่อให้โลกรับรู้ว่าซีพีเป็นกิจการของคนไทยและเติบโตจากแผ่นดินไทย 

"เครือซีพี" น้อมรำลึกเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี

 

“ทั้งนี้ในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 105 ปี ซีพีขอปฏิญาณว่าจะดำเนินธุรกิจตามค่านิยม 3 ประโยชน์ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อประเทศชาติ ประชาชน และจะกตัญญูตอบแทนบุญคุณประเทศไทย ทำธุรกิจที่นำพาประเทศไทยเติบโตก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน และรู้รัก สามัคคี เพื่อธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต่อไปอย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคง”นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าว

"เครือซีพี" น้อมรำลึกเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี

"เครือซีพี" น้อมรำลึกเนื่องใน วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 105 ปี

 

นอกจากนี้ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในหัวข้อ “ความกตัญญูต่อแผ่นดินและความภูมิใจในธงชาติไทย” โดยนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดรวม 10 รางวัล เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรักและความกตัญญูต่อแผ่นดินไทยและมีความภูมิใจในธงชาติไทย

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่

Youtube -https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

logoline