ประชาสัมพันธ์

โครงการ "กินอาหารเป็นยา" ส่งเสริมให้ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย จับมือ ภาคี จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ "กินอาหารเป็นยา" ส่งเสริมให้ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 65 ณ ห้องประชุมวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร(วัดทอง)เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมปฏิบัติการ "กินอาหารเป็นยา" โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญ กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกชีวิต ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา รวมไปถึงผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาครอบครัวเป็นปีกแผ่น และมีความเข้มแข็ง มีสุขภาพกาย-ใจ ที่แข็งแรง อายุยืนยาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่าย่ิง และให้การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกาย เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เกิดปัญหาการเกิดโรค ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มเป็นปัญหาในวัยกลางคนควร ดูแลการบริโภคอาหารที่เหมาะสม มีความรอบรู้ด้านโภชนาการ และคุณค่าสมุนไพรไทย รวมทั้งวัฒนธรรม วิถีชีวิต การประกอบอาหารไทย ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร มีสรรพคุณทางยาช่วยในการป้องกัน และรักษาโรค จึงมีความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ "กินอาหารเป็นยา" ส่งเสริมให้ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กินอาหารเป็นยา” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นำมาใช้ประกอบเป็นอาหาร และนวัตกรรมการแพทย์แผนไทย ที่ช่วยป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาโรคต่าง ๆ ได้ด้วยภูมิปัญญาไทย โดยมี พลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการ

โครงการ "กินอาหารเป็นยา" ส่งเสริมให้ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมภายในงาน อบรมให้ความรู้ หลักการ 3 อ.(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) หลักการ 3 ส.(สวดมนต์ สทาธิ สนทนาธรรม) และ หลัก 1 น.(นาฬิกา วิถีธรรม) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นพอุทัย สุดสุข ประธานมูลนิธิอุทัย สุดสุข ให้ความรู้ในหลักการนี้ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ชำนาญการ มาร่วมมอบความรู้ ให้ทำไปใช้ในชีวิตประจำได้ โดยภายในงานได้มีบูทอาหาร บูทเครื่องดื่มสมุนไพร ฯลฯ กิจกรรมตอดทั้งวัน เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบ สามารถให้ผู้นำที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปต่อยอดและถ่ายทอดในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี ดั่งปรินิธานที่ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ตั้งใจไว้

โครงการ "กินอาหารเป็นยา" ส่งเสริมให้ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการ "กินอาหารเป็นยา" ส่งเสริมให้ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด