ประชาสัมพันธ์

62 ปี PEA มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ครบรอบ 62 เดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงของระบบ ไฟฟ้า รองรับการเจริญเติบโตมุ่งเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ครบรอบ 62 ปี วันที่ 28 กันยายน 2565 พร้อมเปิดตัวมาสคอตตัวใหม่ "Watt-D (วัตต์-ดี)" มีเอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจการนำ ไฟฟ้า เข้าสู่หมู่บ้านทุกครัวเรือน เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีประสิทธิภาพ มีการบริการที่รวดเร็วและทันสมัยตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และความต้องการของ ผู้ใช้ไฟฟ้า ไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่หยุดยั้ง

 

62 ปี PEA มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

 

62 ปี PEA มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา PEA ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงของระบบ ไฟฟ้า รองรับการเจริญเติบโตมุ่งเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ PEA ได้จัดทำโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีไฟฟ้าใช้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ตามคุณสมบัติของ PEA ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกระจายการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทุกภูมิภาครวมถึงพื้นที่ทำกินทางการเกษตรเพื่อรองรับความต้องการ การใช้ ไฟฟ้า ในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรของเกษตรกรโดยขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ให้กับเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ของ PEA และโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ นำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน และมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน สำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภท บ้านอยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือประมาณ 15.99 ล้านราย ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก 7 แสนราย

62 ปี PEA มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

 

62 ปี PEA มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

PEA สนับสนุนการใช้ยานยนต์ ไฟฟ้า ในประเทศไทย รองรับกับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าและให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (PEA VOLTA Charging Station) ปัจจุบันเปิดให้บริการ PEA VOLTA ChargingStation แล้วจำนวน 73 สถานี โดยมีเป้าหมายในปี 2565 จำนวน 90 สถานี ปี 2566 จำนวน 100 สถานี และภายในปี 2570 จำนวน 1,068 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด ในเส้นทางหลักสู่เมืองใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นอกจากนี้ยังมี PEA VOLTA DC Wallcharge ที่เป็นเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 25 Kw สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการ PEA VOLTA Platform เพื่อให้บริการอัดประจุไฟฟ้าให้กับยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบการใช้งานในครัวเรือนที่สามารถเป็นเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ฟฟ้าได้ง่ายขึ้น และในเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่การให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่ หรือธุรกิจใหม่

62 ปี PEA มุ่งสู่การเป็น Digital Utility ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

สำหรับงานบริการ PEA พัฒนา PEA Smart Plus Application ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าในการใช้บริการของ PEA ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

62 ปี PEA ก้าวสู่อนาคตมุ่งเป็นผู้นำการให้บริการที่ทันสมัยเดินหน้าสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าตอบสนองความคาดหวังของ ผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100% "สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย"

 

ติดตาม คมชัดลึก คลิก

Line: https://lin.ee/qw9UHd2

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565 ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote  ในครั้งนี้

รู้พร้อมกันที่ คมชัดลึก ทุก Platform

(https://awards.komchadluek.net/#)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด