ประชาสัมพันธ์

สุดปัง "MEA" คว้ารางวัลดีเด่น ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สุดปัง "MEA" คว้ารางวัลดีเด่น ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในงาน Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยมี นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน รับมอบโล่รางวัลดีเด่นหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่น สาขาพลังงานและสาธารณูปโภค Cybersecurity Excellence Award (Energy and Utilities) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัล “Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022” ได้รับการพิจารณา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยพิจารณาหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 133 หน่วยงาน ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินทั้งสิ้นจำนวน 34 หน่วยงาน รวมถึงมีหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลตามประเภทต่าง ๆ ทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 31 รางวัล 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

MEA คว้ารางวัลดีเด่น ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

 

ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานและกำกับดูแล ให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์

สุดปัง "MEA" คว้ารางวัลดีเด่น ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สุดปัง "MEA" คว้ารางวัลดีเด่น ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด