ประชาสัมพันธ์

TOUCH ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

TOUCH พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

คุณประชา อัศวธีระ Vice President สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า ทางภูเก็ตมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมขับเคลื่อนการดูแลประชาชนด้านสาธารณะสุขโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาโรคภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028

 

We Support Phuket Expo 2028 ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028 ภายใต้หัวข้อ Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง-อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

 

 

 

 

 

 

 

คุณประชา อัศวธีระ Vice President สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า ทางภูเก็ตมีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมขับเคลื่อนการดูแลประชาชนด้านสาธารณะสุขโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาโรคภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028

TOUCH ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

TOUCH ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

โดยทาง TOUCH พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสุขภาพประชาชนชาวภูเก็ตด้วยเทคโนโลยี Smart Health พร้อมนำรถสุขภาพดีอัจฉริยะ Preventive Car มาตรวจสุขภาพของประชาชนชาวภูเก็ตที่งานกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตกับงาน RUN FOR PHUKETEXPO2028 ที่ Limelight Avenue Phuket และเขื่อนบางวาด เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้ง่าย ๆ ได้ทุกที่ ให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้ตลอดเวลา พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติ TOUCH ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

 

TOUCH ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

TOUCH ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

TOUCH ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ