ประชาสัมพันธ์

มติเห็นชอบ "อรรถพล ใหญ่สว่าง" เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุม กก.จว.ฉะเชิงเทรา มีมติเห็นชอบ "อรรถพล ใหญ่สว่าง" เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ นำผลงานเกียรติประวัติติดหอเกียรติยศจังหวัดให้เป็นเเบบอย่าง ปชช.

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 65 ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือเรื่อง"บุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ" ความว่าด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจาก"หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา" ว่า หอการค้าจังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงาน"ด้านกระบวนการยุติธรรม" ของประเทศไทย โดยเฉพาะในสายงานด้านอัยการดำรงตำแหน่ง"อัยการสูงสุด" (อสส.) คนที่ 11 และดำรงตำแหน่ง"ประธานคณะกรรมการอัยการ" (ประธานก.อ.) คนแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการเลือกตั้งจากข้าราชการอัยการทั่วประเทศตามกฎหมายใหม่ 

มติเห็นชอบ \"อรรถพล ใหญ่สว่าง\" เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง"ประธานมูลนิธิอัยการ" ในส่วนของบทบาทด้านการช่วยเหลือสังคมและการยกระดับความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ใช้บทบาทของการเป็น"นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา" ช่วยเหลือและทํากิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดฉะเชิงเทรา และบทบาทที่ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงการทํากิจกรรมร่วมกับวัดอาราม และชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติเห็นชอบ \"อรรถพล ใหญ่สว่าง\" เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ

มติเห็นชอบ \"อรรถพล ใหญ่สว่าง\" เป็นบุคคลสมควรเชิดชูเกียรติ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเรียนว่า ที่ประชุมกรรมการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 29 มิ.ย.65 ที่ผ่านมาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล เป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติตามที่ "หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา"เสนอ ดังนั้นจึงได้มีมติเห็นชอบให้นำผลงานและเกียรติประวัติของศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ไปไว้ใน"หอเกียรติยศจังหวัดฉะเชิงเทรา"เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทราและบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้และถือเป็นแบบอย่างในการดำรงตนสืบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline