ประชาสัมพันธ์

อายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าจัดการขยะพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

อายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าจัดการขยะพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เพื่อสนับสนุนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการมุ่งจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

อายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าจัดการขยะพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ ศรชัย กุสันใจ (แถวที่ 2, ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ PPP Plastics ได้เป็นตัวแทนร่วมประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการมุ่งจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ศรชัย กุสันใจ กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 โดยในประเทศไทย เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะไม่สร้างขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้ 100% ซึ่งเราจะมุ่งมั่นทำให้สำเร็จให้จงได้”

อายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าจัดการขยะพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

PPP Plastics หรือ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน เป็นโครงการภายใต้การนำขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เป็นผู้นำด้านการกำหนดนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการพลาสติกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมผนึกกำลังในการขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2570 บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ” โดยกำลังทุ่มเททำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจในทุกสถานประกอบการ สอดคล้องกับแนวทาง “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อันเป็นนโยบายที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด