ประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ พื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการปลูกป่า และดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ดังกล่าว ระยะเวลา 5 ปี (2564 - 2568) โดยปลูกป่าทุกปีๆ ละ 100 ไร่ รวมทั้งสิ้น 500 ไร่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 โดยปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ที่นำมาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมด้วยต้นยางนา ต้นมะค่า รวม 10,000 ต้น เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่า ลดปัญหาป่าเสื่อมโทรม ลดปัญหาไฟป่า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดความยั่งยืน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ข่าว :  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด