ประชาสัมพันธ์

เหลียนฮัว ชิงเวินแคปซูล ยาประจำบ้านของชาวจีน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เหลียนฮัว ชิงเวิน การตกผลึกของภูมิปัญญาอันล้ำค่าของการแพทย์จีนในการต่อสู้กับโรคระบาด ที่ผลิตและสกัดจากสมุนไพร 13 ชนิด

นับตั้งแต่โควิด-19 มีการแพร่ระบาด วงการแพทย์ทั่วโลกต่างก็มีความพยายามในการแสวงหาวิธีรักษาและวิจัยยาใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรค สำหรับประเทศจีนได้ใช้ยาจีนในการต่อสู้กับโควิด-19 และได้พิสูจน์ถึงบทบาทและประสิทธิภาพของยาจีนในการจัดการกับโรคระบาดอีกครั้ง ซึ่งเช่นเดียวกับที่เคยใช้ยาจีนในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคซาร์สและไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมา รายงานผลสรุปการต่อสู้การแพร่ระบาดโควิด-19 ของรัฐบาลจีนพบว่า 92% ของผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศจีนได้ใช้ยาจีนในการรักษา และเห็นผล 90% ส่วนเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule / 连花清瘟胶囊) ที่อยู่ในกระแสความนิยมของคนไทยในขณะนี้ ก็เป็นยาที่อยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโควิด-19 ของประเทศจีน และเป็นยาประจำบ้านของชาวจีนสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

เหลียนฮัว ชิงเวินแคปซูล ยาประจำบ้านของชาวจีน

เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาวิจัยพัฒนาใน 2563 โดยบริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ส่วนสรรพคุณที่ได้รับการอนุมัตินั้นคือ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัด ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนช่วยขจัดพิษ ลดไข้ บรรเทาอาการหวัด ได้แก่  ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย คัดจมูก น้ำมูก เจ็บคอ ในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในไทย ทำให้เกิดกระแสความนิยมของเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลในผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างสูง เนื่องจากมาจากสรรพคุณทางยาที่สามารถบรรเทาอาการป่วยของโควิด-19ได้ผล

               บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด โดยคุณสุภาภรณ์ แซ่จาง ได้บริจาคเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี

  • งานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการรักษาโควิด-19 ของ เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลได้ทำด้านใดบ้าง

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปลายปี 2562 สถาบันวิจัยทางการแพทย์ระดับแนวหน้าในประเทศจีนได้ทำการวิจัยเชิงทดลองและทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลในการป้องกันและรักษาโควิด-19 และลดอัตราความรุนแรงของผู้ป่วย

 

เหลียนฮัว ชิงเวินแคปซูล ยาประจำบ้านของชาวจีน

“Pharmacological Research” June 2020, Impact Factor 5.57.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104761


การศึกษา แบบ A multicenter, prospective, randomized controlled trial ในหัวข้อ Efficacy and safety of Lianhuaqingwen capsules, a repurposed Chinese herb, in patients with coronavirus disease 2019:      https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153242 ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ของยุโรป “Phytomedicine” ผลการวิจัยพบว่าการใช้เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลร่วมกับการรักษามาตรฐานเป็นเวลา 14 วัน สามารถทำให้อาการมีอัตราดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีไข้ เหนื่อยล้า ไอ เป็นต้น รอยโรคจาก CT ปอดดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลดระยะเวลาของการแสดงอาการ เพิ่มอัตราการหาย  ทำให้ผลการตรวจ RT-PCR เป็นผลลบเร็วขึ้น ระยะเวลาที่เป็นผลบวกสั้นลง และลดอัตราความรุนแรงของโรคได้เป็นอย่างดี

 

เหลียนฮัว ชิงเวินแคปซูล ยาประจำบ้านของชาวจีน

Phytomedicine. 8 May 2021, Impact Factor 4.18 DOI: https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153242

 

  • เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลใช้ป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

การศึกษาการป้องกันโควิด-19 ในผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ในหัวข้อ  Efficacy and Safety of Lianhuaqingwen Capsules for the Prevention of Coronavirus Disease 2019: A Prospective Open-Label Controlled Trial https://doi.org/10.1155/2021/7962630 ได้รับความสนใจและพิสูจน์ว่า เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการป้องกันสำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19  การใช้เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลเชิงป้องกันกับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 สามารถลดอัตราการติดเชื้อถึง 76%

 

       เนื่องจากโอมิครอนเป็นไวรัสสายพันธุ์ที่ติดง่าย แพร่ไว ยากต่อการสอบสวนโรคว่าติดมาจากที่ใด และมีผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งไม่แสดงอาการ ประกอบกับผู้ติดเชื้อจำนวนมากไวรัสอยู่ในระยะการฟักตัวหรือตรวจไม่ทัน อาจทำให้มีการแพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้โดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้แล้ว ยังมีรายงานข่าวหลาย ๆ ครั้งเกี่ยวกับการตรวจพบเชื้อไวรัสในพัสดุทางไปรษณีย์ อาหารแช่แข็ง ผลไม้ เสื้อผ้า ฯลฯ ประกอบกับผู้ป่วยอาจไม่สามารถวินิจฉัยและกักตัวได้อย่างทันเวลาในระยะแรกของการติดเชื้อ จึงทำให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดขยายขอบเขตออกไปกว้างขึ้น นั่นหมายถึงว่าเราๆ ท่าน ๆ ล้วนมีโอกาสอยู่ในขอบข่ายของผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น พวกเราทุกคนจึงไม่ควรประมาท ป้องกันไว้ดีกว่าแก้

 

  • เหลียนฮัว ชิงเวิน การตกผลึกของภูมิปัญญาอันล้ำค่าของการแพทย์จีนในการต่อสู้กับโรคระบาด

เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลมีสารสกัดจากสมุนไพร 13 ชนิด ส่วน “เหลียน” (连) และ “ฮัว” (花) เป็นคำย่อของชื่อสมุนไพร 2 ชนิดที่เป็นส่วนประกอบหลักของยา และคำว่า “ชิง” (清) แปลว่าขจัด ส่วนคำว่า “เวิน” (瘟) แปลว่าโรคระบาด เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลเป็นตำรับยาที่ผนวกจากสูตรยารักษาโรคระบาดของหมอจีนผู้ยิ่งใหญ่ใน 3 รัชสมัย ซึ่งมีประวัติการใช้มากว่า 1,800 ปี ถือเป็นการตกผลึกของภูมิปัญญาอันล้ำค่าของการแพทย์จีนในการต่อสู้กับโรคระบาด

 

ในมุมมองของการแพทย์จีน โรคระบาดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิด-19 ส่วนใหญ่เกิดจากพิษร้อนและบางชนิดอาจมีพิษชื้นร่วมด้วย เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลประกอบด้วยตัวยาที่มีสรรพคุณในการขจัดพิษร้อน จากการศึกษาและทดลองทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า สมุนไพรที่ขจัดพิษร้อนส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ในการต้านไวรัส เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสแบบกว้างก็เป็นผลจากประสิทธิภาพในการขจัดพิษร้อนออกจากร่างกาย ส่วน Dahuang (大黄) ที่อยู่ในตำรับนั้นจะช่วยตัดวงจรการรุกรานของไวรัส อีกทั้งยังช่วยขับไวรัสออกทางอุจจาระ ส่วนเมนทอล (薄荷) ที่อยู่ในตำรับจะช่วยขจัดพิษร้อนที่สะสมบริเวณลำคอ จึงบรรเทาอาการระคายเคืองในลำคอ รักษาอาการเจ็บคอ คอบวมแดงที่เกิดจากไข้หวัด ไขหวัดใหญ่และโควิด-19 ได้ ในตำรับยายังมี Huoxiang (藿香) เพื่อใช้ในการรักษากลุ่มอาการที่เกิดจากพิษชื้นไปกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้ดีขึ้น เช่น อาการเบื่ออาหาร ไข้ไม่ลด การรับรสลดลง และอาการอื่นๆ ในผู้ที่มีภาวะพิษชื้นไปกระทบปอดและม้าม นอกจากนี้แล้ว ในเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลยังมีสมุนไพรสำคัญอีกตัวหนึ่งคือ Hongjingtian (红景天) ซึ่งเป็นสมุนไพรหายากและขึ้นเฉพาะในที่ราบสูงที่มีอุณหภูมิหนาวจัด และมีสรรพคุณเด่นคือบำรุงปอด ลดอาการหอบ ต้านความเหนื่อยล้า ต้านการขาดออกซิเจนของร่างกายและเสริมภูมิคุ้มกัน จึงบรรเทาอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยโควิด-19 ได้ เช่น อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า หายใจถี่ และมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้ดีขึ้น จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล เพียง 1 ยาก็สามารถบรรเทากลุ่มอาการของไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ได้ เช่น ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ น้ำมูก คัดจมูก เจ็บคอ ปวดหัว เป็นต้น ปัจจุบัน เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลได้ขึ้นทะเบียนและจำหน่ายใน 30 ประเทศทั่วโลก ช่วยให้ชาวโลกมีโอกาสสัมผัสถึงจุดเด่นของวิธีการรักษาโรคระบาดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์จีนได้มากขึ้น

เหลียนฮัว ชิงเวินแคปซูล ยาประจำบ้านของชาวจีน

"ในช่วงเวลาที่โอมิครอนยังคงแพร่เร็วติดง่ายแบบนี้ คุณมีเหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูลติดบ้านแล้วหรือยังคะ"

 

ในช่วงเวลาสำคัญของการระงับการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาปัจจุบัน ที่บ้านควรมียาเหลียนฮัว ชิงเวินแคปซูลและอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์อื่น ๆ ติดบ้านเอาไว้ ทำการซื้อจากช่องทางที่เชื่อถือได้ คอยป้องกันรักษาสุขภาพของตัวเองและของครอบครัวอยู่เสมอ

 


 

บทความประชาสัมพันธ์
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ i6300037-0001
ภาพประกอบใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด