ประชาสัมพันธ์

บ. ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค กางแผนขยายธุรกิจ มุ่งสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บ. ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค กางแผนขยายธุรกิจ มุ่งสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพ หลังเพิ่มทุนแบบ PP เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน Q2/2566

 

บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด (หรือชื่อเดิมคือ บ.ควอลิตี้ พลัส เอสเทติกส์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) เปิดเผยว่า ทางบริษัทได้ผ่านกระบวนการเสนอ การออกหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP) และดำเนินการเพิ่มทุนฯ สำเร็จ ซึ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

    
โดยการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,453,100 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 11,764,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 13,217,100 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 14,531หุ้น คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายอยู่ที่หุ้นละ 7,570 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 109,999,670 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Financial Advison : FA)
 

 

บ. ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค กางแผนขยายธุรกิจ มุ่งสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพ

สำหรับการเพิ่มทุนของบริษัทแบบ PP ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในแผนการขยายธุรกิจตลอดจนเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท 3 กลุ่มดังนี้ 
1. กลุ่มธุรกิจ Manufacturer ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้ากลุ่ม Health & Beauty Care ที่นำศาสตร์ทางการแพทย์และงานวิจัยสารสกัดธรรมชาติ มาต่อยอดพัฒนานวัตกรรมและสินค้า 
2. กลุ่มธุรกิจ Co-Branding ในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าในกลุ่ม Innovative Skincare, Health Care และ Preventive medicine (เวชศาสตร์ป้องกัน) ร่วมกับศิลปินและนักแสดงชั้นนำในการนำเสนอสินค้าเฉพาะบุคคล
3. กลุ่มธุรกิจ House Brand & IP Licensing ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกสู่ตลาดโลก รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการด้วยสิทธิบัตรงานวิจัยสารสกัดธรรมชาติ ที่บริษัทได้ถือครองมากกว่า 100 สิทธิบัตร
 

 

บ. ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค กางแผนขยายธุรกิจ มุ่งสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพ

นอกจากนี้ จะมีการจัดสรรเงินทุนอีกส่วน เพื่อนำไปใช้ในการแตกไลน์กลุ่มธุรกิจใหม่ด้านนวัตกรรมสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์โลก เพิ่มขึ้นอีก 2 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มธุรกิจ Ground-Breaking Drug Store ในการเป็นพันธมิตรร่วมกับเครือข่ายร้านขายยาชั้นนำ กว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ 
2. กลุ่มธุรกิจ Anti-Aging and Wellness Center ในการให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบเวชศาสตร์ป้องกัน อาทิ การตรวจ iDNA การสร้างคู่มือชีวิต (Life Manual) ต่อเนื่องด้วยการดูแลรักษาสุขภาพเฉพาะบุคคลผ่าน DNA 

    
ตลอดระยะเวลา 15 ในการทำธุรกิจ บริษัทฯ เติบโตขึ้นมาจากการทำธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม โดยเน้นไปที่การทำงานวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นหลัก แต่หลังการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ทำให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไปอย่างมากจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและความตั้งใจของบริษัทฯ คือ การยกระดับสารสกัดงานวิจัยไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบ Preventive Medicine เพื่อให้ผู้คนได้รับการรักษาโดยห่างไกลจากสารเคมี 

    
โดยหลังจากที่ผ่านกระบวนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าไปที่การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในทิศทางธุรกิจด้านสุขภาพระดับโลก ด้วยคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ นำโดย นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Doctor of Natural Medicine, Natural Medicine Certification Board, Canada) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ธรรมชาติบำบัด (Natural Medicine) และศาสตร์การชะลอวัย (Anti-Aging) พร้อมทีมแพทย์เข้ามาเป็นหนึ่งในแกนหลักของบริษัท 

    

บ. ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค กางแผนขยายธุรกิจ มุ่งสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพ

 


และเพื่อเป็นต่อยอดแนวทางเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ที่เป็นรูปแบบการดูแลและป้องกันสุขภาพก่อนเกิดอาการของโรค โดยเน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมี รวมถึงการเตรียมความพร้อมในกลุ่มธุรกิจใหม่ของบริษัท โดยการพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและศูนย์ดูแลสุขภาพครับวงจร Anti-Aging and Wellness Center ภายใต้ชื่อ YAMED เพื่อรองรับเมกะเทรนด์ของโลก ซึ่งจะนำร่องโดยการเปิดคลินิกแห่งแรก ในช่วงกลางปี 2565 ที่จะถึงนี้ 
    
    
นับเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท ควอลิตี้พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ในการยกระดับและขยายขีดความสามารถทางธุรกิจให้มีมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ที่จะถึงนี้    

      

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด