ประชาสัมพันธ์

ตกงาน - ว่างงาน สิทธิประกันสังคมช่วยได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับธุรกิจหลากหลายประเภทที่ต้องปิดตัวลง และกระทบกับการจ้างงาน มีลูกจ้างจำนวนมากที่ต้องตกงาน ว่างงาน และขาดรายได้

กรณีลูกจ้างที่ว่างงานเนื่องจากลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง แต่หากเป็นผู้ประกันตนในสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน ก็จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง และต้องทำอย่างไรบ้าง สำนักงานประกันสังคมได้ให้คำแนะนำผู้ประกันตนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยลงทะเบียนง่าย ๆ แบบ New Normal ดังนี้

1. ไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานผ่านระบบใหม่  https://e-service.doe.go.th ผู้ประกันตนที่จะขึ้นทะเบียนในระบบดังกล่าวจะต้องทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.และผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในกรณีขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวตามนัดหมาย เพียงแค่กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคาร โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ กับทางสำนักงานประกันสังคมอีก

ตกงาน - ว่างงาน สิทธิประกันสังคมช่วยได้

2. กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ได้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน โทร 02-2469292 หรือ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ที่สายด่วน 1506 กด 2 หรือ สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด

ส่วนของสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมกรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับ 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปี ส่วนกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา จะได้รับ 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปี และเพื่อเป็นการเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องครอบคลุม ผู้ประกันตนควรศึกษาข้อมูล และรายละเอียดสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่องโดยสามารถเข้าไปได้ที่ www.sso.go.th หรือ โทร 1506

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ