ประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

PEA ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสกายวอล์คช่องนนทรี เขตสาทร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร องค์กร WWF มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) FEED กฟผ. กฟน. ภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2022) ภายใต้แนวคิด "ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต” ด้วยการรณรงค์ผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.20 – 21.20 น. เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนแสดงพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนนำไปสู่การดำเนินการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

PEA ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

PEA ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

PEA ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

PEA ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

PEA ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

PEA ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน”

PEA ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับเมืองต่างๆทั่วโลกด้วยการร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในพื้นที่ PEA สำนักงานใหญ่ สำนักงานการไฟฟ้าทุกเขตทุกพื้นที่  และบ้านพักพนักงาน 20.20 – 21.20 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมา PEA ทั่วประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2559 – 2564 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 17,071.73 กิโลวัตต์ คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดได้ 67,918.26 บาท และสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 9.779 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

PEA จึงประกาศเจตนารมณ์ การลดใช้พลังงานส่งเสริมให้ทุกสำนักงานปฏิบัติตามแนวทางเป็นสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการลดขยะพลาสติก สื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง PEA และประชาชนตระหนักถึง ผลกระทบการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลดการใช้กระดาษทั่วองค์กร

 

ข่าว :  กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด