ประชาสัมพันธ์

ประกันสังคม เผย เชื่อมโยงครอบคลุมทุกช่องทางรับ – จ่ายเงินสมทบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานประกันสังคม มุ่งอำนวยความสะดวก เพื่อผู้ประกันตน เชื่อมโยงช่องทางการรับจ่าย - เงิน กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ม.33 ม.39 และม.40 ครอบคลุมทุกช่องทาง พร้อมระบบ E Payment

ลดเสี่ยงเดินทาง เสี่ยงสัมผัส ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อำนวยความสะดวกในการจ่ายเงินสมทบสะดวกที่ไหน ชำระที่นั่น ปัจจุบัน มีประชากรจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในระบบประสังคม เนื่องจากมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นหลักประกันคุ้มครองการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้ อีกทั้ง สำนักงานประกันสังคมยังมีการเปิดกว้างให้กลุ่มอาชีพอิสระสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้อีกด้วย ซึ่งก็จะมีอัตราการนำส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงเชื่อมโยงช่องทางการรับจ่ายเงินสมทบ ที่มีหลากหลายช่องทางเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ประกันตนและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

 

ประกันสังคม เผย เชื่อมโยงครอบคลุมทุกช่องทางรับ – จ่ายเงินสมทบ

โดยช่องทางรับ-จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ผู้ประกันตน และสถานประกอบการสามารถเลือกนำส่งได้ตามความสะดวกทั้งในรูปแบบ เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส E-Payment หักบัญชีเงินฝาก และล่าสุดยังได้เพิ่มช่องทางการชำระผ่าน Mobile App สำหรับผู้ประกันตน ม 40 ที่ไม่สะดวกใช้บริการผ่านทางบัญชีธนาคาร สามารถเลือกนำส่งเงินสมทบผ่าน App Shoppe ได้อีกทางหนึ่งด้วย

นับว่าเป็นความสะดวกสบายที่สำนักงานประกันสังคมเชื่อมโยงครอบคลุมเพื่อผู้ประกอบการและผู้ประกันตน ให้สามารถชำระเงินสมทบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสี่ยงขาดการส่งเงินสมทบ เพื่อให้สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารสำนักงานประกันสังคมผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ 

www.sso.go.th 

Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Instagram : sso_1506

Twitter : @sso1506

YouTube : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Hotline : 1506

Line: @ssothai

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด