ประชาสัมพันธ์

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนอังรีดูนังต์

นายเรืองเดช เนตรระกาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานงานประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการถนนอังรีดูนังต์ โดยมีผู้แทนจากองค์กร และหน่วยงานภาคธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนดำเนินงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งงานทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการคัดกรองโรค COVID-19 และการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรม NOVOTEL BANGKOK ON SIAMSQUARE

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด MEA จะดำเนินโครงการบนถนนอังรีดูนังต์ (ช่วงถนนพระราม 1 ถึง ถนนพระราม 4) รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2566 โดย MEA จะดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของทุกวันเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์

ในด้านการก่อสร้างของโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานก่อสร้างฐานอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน และการเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟจากสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้แสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ MEA ได้นำมาพิจารณาปรับปรุงแผนงานให้มีความเหมาะสม และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

MEA จัดประชุมชี้แจงโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินถนนอังรีดูนังต์


#สายไฟฟ้าใต้ดิน
#ถนนอังรีดูนังต์
#MEA
#MEASMARTENERGY
#MEASMARTPROJECT
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

 

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/5621108214582936/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/6473

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1502228642944143361?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=107321

▶️ Line OA : https://linevoom.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1164699391601065678

▶️ Instagram : https://www.instagram.com/p/Ca9cOUFLLZT/?utm_medium=copy_link

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด