ประชาสัมพันธ์

ประกันสังคม ช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างไรบ้าง หากคุณตกงาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โควิดทำพิษ ชีวิตว่างงาน สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม คุ้มครอง ช่วยเหลือ ความหวังของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะหยุดงานเพราะโควิด ตกงาน หรือลาออก ก็ยังมีสิทธิประกันสังคมดูแลอยู่ !

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งการดำเนินธุรกิจและวิถีชีวิตของคนแทบทุกกลุ่ม และแน่นอนว่าตลาดแรงงานก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน จากการที่หลายธุรกิจต้องหยุด หรือปิดกิจการ นำไปสู่การลดชั่วโมงทำงาน การหยุดจ้างชั่วคราว หรือแม้กระทั่งการเลิกจ้างแรงงานของธุรกิจ จึงทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสูงตามไปด้วย

ลูกจ้างในสถานประกอบการ ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ 7 กรณี จากสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ด้านกรณีว่างงาน ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ทำให้แรงงานจำนวนมากตกงานหรือว่างงาน  แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกันตนสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากกรณีว่างงานได้ ดังนี้

 

  1. ผู้ประกันตน กรณีถูกเลิกจ้าง
  2. ผู้ประกันตน กรณีลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง


โดยกรณีที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

 

ประกันสังคม ช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างไรบ้าง หากคุณตกงาน

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานผ่านระบบใหม่ https://e-service.doe.go.th ผู้ประกันตนที่จะขึ้นทะเบียนในระบบดังกล่าวจะต้องทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digital ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. และผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในกรณีขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวตาม นัดหมาย เพียงแค่กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคาร โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ กับทางสำนักงานประกันสังคมอีก สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่สายด่วน 1506 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทุกกรณีได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แค่คลิกสิทธิประโยชน์ก็อยู่ในมือคุณ 


o LINE OFFICIAL ACCOUT: @ssothai
o สายด่วน 1506 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
o เว็บไซต์: www.sso.go.th

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ