ประชาสัมพันธ์

สปส. ลงพื้นที่สร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดเพชรบุรี

สปส. ลงพื้นที่สร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดเพชรบุรี
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่จากสปส. และทีมนักกายภาพ มุ่งสร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นที่มอบสุขจังหวัดเพชรบุร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรีร่วมเดินทางเข้าเยี่ยม 

 


นางสาวศรีสะอาด ทองเจิม "ผู้ประกันตนมาตรา 33" อายุ 58 ปี ทุพพลภาพจากเนื้อเยื่อสมองตาย เกิดจากการผ่าตัดคลอดบุตรทำให้เป็นอัมพาตได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,100 บาท ตลอดชีพ

 

สปส. ลงพื้นที่สร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดเพชรบุรี

 

สปส. ลงพื้นที่สร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดเพชรบุรี
 

นายสมบัติ พันธุ์เกตุ "ผู้ประกันตนมาตรา 33" อายุ 58 ปี ทุพพลภาพจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตกได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,250 บาท ตลอดชีพ

สปส. ลงพื้นที่สร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดเพชรบุรี

 

สปส. ลงพื้นที่สร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดเพชรบุรี

 

ในการนี้ ได้นำทีมนักกายภาพบำบัดจาก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการกายภาพบำบัดและการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทั้ง 2 ราย

 

สปส. ลงพื้นที่สร้างกำลังใจผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดเพชรบุรี

logoline