ประชาสัมพันธ์

คาโอฯ เดินหน้าต่อยอดรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

คาโอฯ เดินหน้าต่อยอดรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คาโอฯ เดินหน้าต่อยอดรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการฯ รวมมูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ทั้งยังเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการ “ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง”

 

คาโอฯ เดินหน้าต่อยอดรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการฯ รวมมูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ทั้งยังเตรียมความพร้อมเปิดตัวโครงการ "ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง" (Save Future Lives from Mosquitoes project)  และบริจาคผลิตภัณฑ์ชูโรง "บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม"  80,000 ชิ้น ทั่วประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

คาโอฯ เดินหน้าต่อยอดรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรงในเด็กและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาช้านาน และจำนวนการติดเชื้อก็ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นของคาโอฯ ที่จะเป็นบริษัทที่มอบความปลอดภัยให้แก่ชีวิตผู้คนในอนาคต ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการป้องกันผู้คนจากยุงลายในชีวิตประจำวันมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนงานวิจัย อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันผู้คนจากยุงลาย ด้วยสูตรเฉพาะที่สามารถกระจายตัวในวงกว้างและปกปิดผิวเสมือนเกราะป้องกันแก่ผิวซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แตกต่างจากสารไล่แมลงทั่วไป

ความมุ่งมั่นในการควบคุมการแพร่กระจายโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย


หลังจากที่คาโอฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก" ซึ่งร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น 

 

การลงพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อสำรวจลูกน้ำยุง

 

ทั้งนี้ เมื่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มของสถานการณ์ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีการผ่อนคลายมาตรการ "คลายล็อกดาวน์" ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

 

ทีมวิจัยนำโดยกรมควบคุมโรคจึงลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่นำร่องตำบลหนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ ตามลำดับ เพื่อจัดทำข้อมูลสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ คาโอฯ ยังสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ตลอดจนนำเสนอปรับปรุงระบบการจัดการขยะอย่างเหมาะสมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำซึ่งเป็นตัวอ่อนของยุง โดยมุ่งให้พื้นที่นำร่องดังกล่าวซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปีนั้นมีอัตราการเจ็บป่วยจากไข้เลือดออก และการแพร่กระจายลดลง จนกลายเป็นพื้นที่ปลอดไข้เลือดออกภายใน 3 ปี  

 

นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยจากเนคเทค และกรมควบคุมโรค ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า "รู้ทัน" เพื่อสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยล่าสุดคาโอฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาทแก่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยง ไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก แต่ยังรวมถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ดัชนีความร้อนที่นำไปสู่โรคลมแดด และยอดผู้ติดเชื้อCOVID-19 รวมถึงคำแนะนำและวิธีรับมือพร้อมขยายผลสู่ความเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 
คาโอฯ เดินหน้าต่อยอดรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 

รูปแบบแอปพลิเคชัน “รู้ทัน”
 
“คาโอฯ ได้วางกลยุทธ์การจัดการระยะกลาง หรือ K25 ซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของภารกิจของคาโอฯ โดยเราวางแผนขยายกิจกรรมนี้ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในทวีปเอเชียที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆ ที่แพร่ระบาดจากยุงอีกด้วย ซึ่งเราจึงสรรค์สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนผ่านแบรนด์บิโอเร (Biore) ให้เป็นแบรนด์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คนและสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งเราไม่หยุดที่จะคิดค้นพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าความสะอาดและความปลอดภัยจะช่วยเชื่อมโยงผู้คนให้สามารถสัมผัสและเชื่อมถึงกันได้” นายโคทาโร่ นูริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น กล่าว 

 

คาโอฯ เดินหน้าต่อยอดรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ชูผลิตภัณฑ์ใหม่ป้องกันยุง มุ่งสร้างความยั่งยืน 
 
ด้วยวิสัยทัศน์ของคาโอฯ ที่ยึดมั่นในเรื่อง "ความยั่งยืนคือหนทางเดียว" ( "Sustainability as the only path")  โครงการ "ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง จึงเป็นโครงการตัวอย่างที่สำคัญภายใต้แนวคิด แผนวิถีชีวิตแบบคิเรอิ ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2562 ที่เน้นเรื่อง "การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น" (Improved Quality of Life)  และ  "การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม" (Transformative Innovation)  เพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆ โดยผ่านผลิตภัณฑ์ในการมอบความปลอดภัยแก่ชีวิตผู้คนในอนาคต 

 

คาโอฯ จึงได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งศึกษาไปที่พฤติกรรมของยุง และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันยุงในชีวิตประจำวันได้ ในชื่อ  "บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม"  ซึ่งเป็นครีมทาผิวสูตรเฉพาะมีคุณสมบัติเสมือนเกราะป้องกันผิวจากการถูกยุงกัด ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่สามารถกระจายตัวในวงกว้าง แตกต่างจากสารไล่แมลงทั่วไป และปราศจากสาร DEET และ Picaridin ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

 

ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ คาโอฯ มีแผนบริจาค "บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม" เพื่อช่วยปกป้องชีวิตผู้คนให้ปลอดภัยด้วยการปกป้องผิวกาย จำนวน 80,000 ชิ้น ในโครงการ “ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง”  ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้น
 

logoline