ประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "เปิดรับสมัคร" บุคคลภายนอกสอบเข้าปฏิบัติงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "เปิดรับสมัคร" บุคคลภายนอกสอบเข้าปฏิบัติงาน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) "เปิดรับสมัคร" สอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม 2565 จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม 2565 จำนวน 10 ตำแหน่งงาน ดังนี้


คุณวุฒิปริญญาตรี
1. วิศวกร (ไฟฟ้า)  

2. วิศวกร (เครื่องกล)  

3. วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

4. นักบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นิติกร  

6. นิติกร (มีประสบการณ์)  

7. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 


คุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9. พนักงานช่าง (เครื่องกล)

10. พนักงานช่าง (โลหะ) 


*ตำแหน่ง วิศวกร ยกเว้น วิศวกร (คอมพิวเตอร์) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ท.ว.) ระดับภาคีวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์และไม่อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสภาวิศวกรในการสมัคร ทุกกรณี *

*เฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรี ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)*
TOEIC ไม่น้อยกว่า  500 คะแนน  

TOEFL แบบ IBT ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน / แบบ CBT ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน

IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน 
TU-GET ไม่น้อยกว่า  500 คะแนน
CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ถึงวันที่สมัคร ยกเว้น TU-GET ให้นับจากเดือนและปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทร 025905857

E-mail : [email protected]

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "เปิดรับสมัคร" บุคคลภายนอกสอบเข้าปฏิบัติงาน

 

 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด