ประชาสัมพันธ์

‘กลุ่มซีดีจี’ ชูนวัตกรรมสุขภาพร่วมงาน Health Tech Thailand 2021

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ในงานนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพครั้งแรกในเมืองไทยอย่าง ‘Health Tech Thailand 2021’

งานนี้ จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยขนทัพไอทีโซลูชัน พร้อมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีในประเด็นการแพทย์และสุขภาพ อาทิ แพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ โดย NOSTRA, ซอฟแวร์ ArcGIS For Health โดย ESRI ประเทศไทย สนับสนุนระบบการใช้ Location Intelligence ข้อมูลแผนที่เชิงลึก วิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อและไทม์ไลน์ เฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ร่วมด้วย บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชัน ดึงนวัตกรรม Smart Healthcare ชูโซลูชันบริหารจัดการรถพยาบาลช่วยเหลือทีมแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมงานนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเพื่อการลงทุนและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

‘กลุ่มซีดีจี’ ชูนวัตกรรมสุขภาพร่วมงาน Health Tech Thailand 2021

กลุ่มบริษัทซีดีจี สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในประเด็น Health Technology and Innovation ดังนี้

จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของการระบาดไวรัสโควิด-19 ข่าวสารข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวข้อง คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ประชาชนและสังคมต้องการรับรู้ ทำให้ บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA และโซลูชันด้าน IoT นำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเด็นโควิด -19 ในหลากหลายด้านมาแสดงข้อมูลในแอปพลิเคชัน NOSTRA เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ ตำแหน่งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สนับสนุนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ application ยังมีการ Monitors และอัพเดทข่าวสารที่จำเป็นสำหรับประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ การแสดงข้อมูลพิกัดห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจโควิด-19 (SARS-CoV), แผนที่จุดตรวจโควิดเชิงรุก ด้วย Rapid Antigen Test เป็นต้น

นอกจากนี้ NOSTRA ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “Smart Health by NOSTRA” เป็นนวัตกรรมเชื่อมต่อข้อมูลจาก Activity Platform หรือ Smart Watch Platform ที่สามารถบันทึกผลต่างๆ ขณะการออกกำลังกาย พร้อมวิเคราะห์ และสรุปผลด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน สามารถค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลพฤติกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพให้ได้ผลรายงานข้อมูลที่สมบูรณ์

‘กลุ่มซีดีจี’ ชูนวัตกรรมสุขภาพร่วมงาน Health Tech Thailand 2021

‘กลุ่มซีดีจี’ ชูนวัตกรรมสุขภาพร่วมงาน Health Tech Thailand 2021

ล่าสุดจัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยสุขภาพผู้ป่วยมูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ระยะเวลาโครงการ 1 ปี โดยผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสวมใส่ GARMIN Smart Watch เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลบันทึกกิจกรรมและสุขภาพต่อไปยังแพลตฟอร์ม Smart Health by NOSTRA ในการบันทึกส่งข้อมูล เฝ้าระวัง และติดตามวิเคราะห์ผลการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการออกกำลังกาย นำไปสู่รายงานสุขภาพและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

‘กลุ่มซีดีจี’ ชูนวัตกรรมสุขภาพร่วมงาน Health Tech Thailand 2021

ด้าน บริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ได้สนับสนุนระบบการใช้ Location Intelligence ข้อมูลแผนที่เชิงลึก ด้วยซอฟแวร์ ArcGIS โดยการวิเคราะห์บูรณาการฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อและไทม์ไลน์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อร่วมเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 อย่างเป็นระบบ เทคโนโลยี ArcGIS เป็นซอฟแวร์การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนที่เชิงลึกที่ได้รับความนิยมใช้ในหลายประเทศทั่วโลก โดยดึงเอาหนึ่งในความสามารถสำคัญในการจัดการและวิเคราะห์ฐานข้อมูล (Analysis) บูรณาการร่วมกับตำแหน่งบนแผนที่เชิงลึก แสดงผลเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Interactive และสื่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย ในที่นี้คือข้อมูลด้านสาธารณสุข ช่วยเพิ่มมุมมองสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการบริหารสถานการณ์การระบาด (Situation management )ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูล

รวมทั้งการจัดการการระบาดกับพื้นที่จังหวัดนนทบรี ESRI ร่วมทีมจิตอาสาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเอาซอฟแวร์ ArcGIS มาใช้ในการจัดทำระบบเก็บข้อมูลและสรุปผลข้อมูลผู้ป่วย COVID-19 ที่รอเตียงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีในการวางแผนการจัดหาเตียงให้ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

‘กลุ่มซีดีจี’ ชูนวัตกรรมสุขภาพร่วมงาน Health Tech Thailand 2021

บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (Defence Innovation) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Streaming Platform ด้วยทีมที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี Datalink Streaming และเป็นผู้พัฒนาและนำเข้าเทคโนโลยีทันสมัยจากนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการทำงาน Integrate ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเหมาะแก่การใช้งานในประเทศไทย โดยโครงการล่าสุด Smart Healthcare ได้พัฒนาโซลูชัน Emergency Situation awareness System Platform (EMSAS) ระบบบริหารจัดการรถพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับทีมแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมศูนย์ควบคุมและสั่งการการทำงาน ร่วมวางแผนจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์พัฒนาให้สามารถแสดงผลขึ้นบนแพลตฟอร์ม เพื่อให้ทีมแพทย์สามารถตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการรักษาได้แบบเรียลไทม์ แม่นยำ รองรับการมอนิเตอร์แสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) และแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (Web Monitoring) โดยระหว่างอุปกรณ์ทางการแพทย์สื่อสารผ่านคลื่นบลูทูธ ส่งข้อมูลโดยตรงไปยังแพลตฟอร์ม พร้อมระบบประชุมทางวิดีโอคอลร่วมกับทีมแพทย์ให้สามารถทำการรักษาได้ทันท่วงที

 

กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะองค์กรผู้ให้บริการด้านไอทีโซลูชันครบวงจรให้แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศไทยมายาวนาน จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล เรามุ่งมั่นให้บริการเทคโนโลยีโซลูชัน ซึ่งใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบันทึกวิดีโอ สามารถรับชมย้อนหลังได้เร็ว ๆ นี้ ที่ www.healthtech-thailand.com

logoline