ประชาสัมพันธ์

MEA ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC

MEA ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะทีมงานฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC บางซ่อน กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะทีมงานฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC บางซ่อน กรุงเทพ โดยมี คุณวีรกร สายเทพ BIM Director SCG และ คุณชฤัมภณ อาทิตย์ ผู้อำนวยการ กิจการ CPAC กรุงเทพ ให้การต้อนรับ ศึกษาดูงานระบบการผลิตที่ทันสมัยด้วยระบบผลิตอัตโนมัติโดยใช้ระบบดิจิตอลในการควบคุมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณฝุ่นในการผลิตโดยเป็นระบบปิด ได้รับความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและก่อสร้างระบบผสมคอนกรีตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ ที่ทำการบางพูด นอกจากนี้ SCG ได้นำเสนอแนวทางการนำระบบ BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในการออกแบบและบริหารงานโครงการก่อสร้างเพื่อสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

MEA ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC

 

MEA ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC

 

MEA ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC

MEA ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC

MEA ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป CPAC

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง