ประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 64

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี 64 ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจและยอมรับในระดับสากลสู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard ) ประจำปี 2564 ให้กับ ผู้ประกอบการ รวมถึงโฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 670 ราย ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Event) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแสดงความยินดี และให้เกียรติมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่อง ความสะอาด เป็นธรรม ปลอดภัย ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจและยอมรับในระดับสากลสู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 64

กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 64

กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 64

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า "ปัจจุบันการท่องเที่ยวไทยรวมถึงทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 19 (Covid - 19) ทำให้วิถีการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นหลัก สำหรับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) นั้นสามารถที่จะตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี และหลังจากที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการโควิด 19 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นมานั้น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นต้นแบบสำคัญของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความสะอาด เป็นธรรม ปลอดภัย ยั่งยืน และใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น รวมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างมีคุณภาพระดับสากล กระบวนการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแต่ละมาตรฐาน โดยมีการนำมาเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO เพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพเทียบได้ในระดับสากล การรักษาคุณภาพของมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำและบอกต่อเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่คึกคักอย่างต่อเนื่อง"

กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 64

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า "การมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ในเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงโฮมสเตย์ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการตรวจประเมิน จนได้รับเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยประเภทต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนด้วย ในปีนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย และมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ในปี 2562 จำนวน 329 ราย  และปี 2563 จำนวน 341 ราย รวมเป็นจำนวน 670 ราย จากผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย โรงแรม รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชน และมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้รับการพัฒนาและยกระดับให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน เมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน การบริการสปาอาเซียน การท่องเที่ยวชุมชนอาเซียน และมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน"

 

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Event) จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน  และสามารถร่วมชมผ่าน Virtual  Exhibition ได้ที่ https://thailandtourismstandardaward.com/

 

นอกจากนี้  ภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปิน เก่ง ธชย ปทุมวรรณ บทเพลง "ช้างชูงวงเริงร่า" คุณพรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม    และคุณนิว ชัยพล จูเลียน พาร์ต  (เชิญท่องเที่ยวเมืองไทยไปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พร้อมกันนี้กรมการท่องเที่ยวได้จัดการการมอบใบรับรองให้กับกลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ประกอบด้วย ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) จำนวน 148 คน หลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) จำนวน 125 คน และผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional : ATP) เช่น พนักงานดูแลห้องพัก พนักงานผสมเครื่องดื่ม เป็นต้น จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 303 คน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และเป็นตัวอย่างในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล   

กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 64

 

สำหรับการเดินทางในครั้งต่อไป อย่าลืมมองหาเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย "ช้างชูงวงเริงร่า" เพื่อสร้างความประทับใจให้กับทริปการท่องเที่ยวของท่านทั้งในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดูรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานที่ www.http://tts.dot.go.th

หรือสอบถามข้อมูลได้ทางเพจเฟสบุ๊ก "Thailand Tourism Standard"

 

กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 64

กรมการท่องเที่ยว จัดงานมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ปี 64

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด