ประชาสัมพันธ์

MEA ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ "คลายข้อสงสัย ชาร์จไฟ EV" และ "MEA Smart Service"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

MEA ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ "คลายข้อสงสัย ชาร์จไฟ EV" และ "MEA Smart Service" ในวิถี New Normal" ในงานงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564

16 พฤศจิกายน 2564 : MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ร่วมจัดการสัมมนาออนไลน์ "คลายข้อสงสัย ชาร์จไฟ EV" และ "MEA Smart Service ในวิถี New Normal" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ "Smart Engineering and Innovation for Society" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณภาพจาก MEA นายวรพจน์ กระทอง ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า นายลัทธนันท์ กมลรุ่งวรากุล ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า นายฐิติพงษ์ อินทรสินธุ์ และนายอภิชาติ วงษ์สมบัติ ฝ่ายบริหารงานกลาง การไฟฟ้านครหลวงเขต มาให้ความรู้ในเรื่องบริการออนไลน์ MEA Smart Service ที่ครอบคลุมทุกงานบริการของ MEA รวมถึงมาตรฐานการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) และการดำเนินการของ MEA เพื่อรองรับ EV ในอนาคต, การบริหารจัดการโหลดของสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบการ แบบ Low priority และ MEA Smart Service in New Normal โดยงานนี้เป็นความร่วมมือ การไฟฟ้านครหลวง และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ภายใต้หัวข้อ "Smart Engineering and Innovation for Society" จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2564

MEA ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ "คลายข้อสงสัย ชาร์จไฟ EV" และ "MEA Smart Service"

MEA ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ "คลายข้อสงสัย ชาร์จไฟ EV" และ "MEA Smart Service"

 

MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ยกระดับงานบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงนำนวัตกรรมด้านบริการมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในรูประบบออนไลน์ MEA Smart Service สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าไปเลือกใช้ทุกบริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง พร้อมบริการด้านไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ MEASY จำนวน 6 บริการ ให้ครบคลุมงานบริการ ตลอด 24 ชม. ดังนี้
 

1 ของดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
2 ขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า
3 ขอคืนค่าบริการ
4 เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น TOU
5 ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger)
6 เปลี่ยนประเภท EV Charger เป็น EV Low Priority

MEA ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ "คลายข้อสงสัย ชาร์จไฟ EV" และ "MEA Smart Service"

MEA ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ "คลายข้อสงสัย ชาร์จไฟ EV" และ "MEA Smart Service"

 

ทั้งนี้ MEASY เป็นระบบงานบริการครบวงจรที่พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถใช้บริการขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า บริการขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ ขอติดตั้งไฟฟ้าเพิ่ม ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพิ่ม-ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ ขอย้ายเสา/สายไฟฟ้า ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ขอคืนเงินค่าบริการ หรือแจ้งค่าไฟฟ้าผิดปกติ รวมถึงการของดการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว สามารถรับบริการได้ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.mea.or.th/measy/ และ MEA ขอแนะนำบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่พร้อมรองรับได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่

- บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทาง e-Payment ผู้แทนรับชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ทุกแห่ง หรือชำระผ่าน MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard และ Visa สามารถใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play ดาวน์โหลดฟรี ที่ https://onelink.to/measmartlife

- MEA e-Bill สมัครรับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษผ่าน SMS หรือ Email สะดวกเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย รับใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notification คลิกสมัครที่ https://ebill.mea.or.th
 
- Line : MEA Connect เพื่อให้ประชาชนสมัครลงทะเบียนใช้บริการได้สะดวกสบาย ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มเป็นเพื่อน ได้ที่ https://lin.ee/gX2zNRl

นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเข้าไปเลือกใช้ทุกบริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ https://www.mea.or.th/eservice/ 
 

MEA พร้อมขับเคลื่อนตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินนโยบายในด้านรถไฟฟ้า (EV) มาอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันต่อไปในอนาคต ตลอดจนการติดตั้งและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ MEA พร้อมเชื่อมต่อ Platform ระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ วิเคราะห์ข้อมูลการชาร์จ และเชื่อมต่อกับ MEA EV Application รองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด MEA EV Application ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่ https://onelink.to/meaev
 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจใช้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า

โทร. 0 2476 5666-7

ระหว่างเวลา 07.30-15.30 น. ในวันเวลาทำการ

หรือ แจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่

Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA 

Line : MEA Connect 

Twitter: @mea_news 

และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

logoline