ประชาสัมพันธ์

"มธ." -มูลนิธิโตโยต้า เปิดรับสมัครผลงาน "หนังสือวิชาการ"

"มธ." -มูลนิธิโตโยต้า เปิดรับสมัครผลงาน "หนังสือวิชาการ"
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มหาวิทยาลัย "ธรรมศาสตร์" ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เปิดรับผลงาน "หนังสือวิชาการ" เข้าร่วมประกวดรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564 - 2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เปิดรับผลงานหนังสือวิชาการ เข้าร่วมประกวดรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564 - 2565 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565 ใน 4 สาขาสำคัญ พร้อมมอบเงินรางวัลมูลค่ารวม 1.1 ล้านบาท หนุนนักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานสอดคล้องพลวัตใหม่ทางสังคมมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการรางวัล TTF AWARD เปิดเผยว่า รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อคัดเลือกผลงานหนังสือทางวิชาการดีเด่นใน 4 สาขา  ประกอบด้วย ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564 - 2565 เริ่มเปิดรับสมัครให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์ สถาบันทางวิชาการ สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

โดยผลงานที่ได้รางวัลเกียรติยศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นอีก 4 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท รวมเป็นมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 1,100,000 บาท
“รางวัล TTF AWARD จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 แล้ว นับเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้นักวิชาการไทยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ สอดคล้องกับยุคสมัยที่มีพลวัตตลอดเวลา สร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่อนาคต

โดยปีนี้เราเริ่มเปิดรับสมัครผลงานแล้ว จึงขอเชิญชวนนักวิชาการและนักวิจัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขามาร่วมกลั่นกรองผลงานที่ดีที่สุดรับรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564 - 2565 นี้”
ทั้งนี้ ผลงานที่ร่วมโครงการต้องเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นใหม่หรือตีพิมพ์มาไม่เกิน 5 ปี มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ (Original) หรือแสดงถึงการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) ไม่เป็นลักษณะบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ พร้อมมีหัวข้อวิชาการที่ร่วมสมัยสอดคล้องกับโลกปัจจุบันและเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทย เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.tu.ac.th/ttfbookawards และส่งเอกสารมายังโครงการรางวัล TTF AWARD งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-4441 ถึง 79 ต่อ 1819 โทรสาร 0-2564-3151 อีเมล [email protected] ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

logoline