ประชาสัมพันธ์

PEA มอบ"ถุงยังชีพ" แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จ.อ่างทอง-จ.อยุธยา

PEA มอบ"ถุงยังชีพ" แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จ.อ่างทอง-จ.อยุธยา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มอบ "ถุงยังชีพ" แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11 ตุลาคม 2564 นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และ บริเวณวัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PEA มอบ"ถุงยังชีพ" แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จ.อ่างทอง-จ.อยุธยา

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรม PEA ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ที่ส่งผลให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน สร้างผลกระทบและความเสียหายให้กับประชาชน โดยมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลป่าโมก ตําบลบางปลากด ตําบลโผงเผง อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จํานวน 900 ครัวเรือน และในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จำนวน 600 ครัวเรือน 

PEA มอบ"ถุงยังชีพ" แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จ.อ่างทอง-จ.อยุธยา

 

ที่ผ่านมา PEA ส่งพนักงานลงพื้นที่ยกระดับมิเตอร์ให้พ้นน้ำท่วม แก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย จำนวนกว่า 8,000 เครื่อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย อาทิ
- สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าท่ีมีความรู้ความชำนาญตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน
- ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าว หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน เป็นต้น

 

PEA มอบ"ถุงยังชีพ" แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จ.อ่างทอง-จ.อยุธยา


หากพบเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าอยู่ในน้ำห้ามจับ และห้ามเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
 

logoline