ประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันแปลงใหญ่โคเนื้อที่หนองสูงรุ่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันแปลงใหญ่โคเนื้อที่หนองสูงรุ่ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ทำเกษตรกรปลื้มหักแล้วกำไรถึงตัวละหมื่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดันแปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูงสหกรณ์การเกษตรหนองสูงรุ่ง ทำผลงานเห็นผลตามเป้า

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดันแปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูงสหกรณ์การเกษตรหนองสูงรุ่ง ทำผลงานเห็นผลตามเป้า  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ปี 63 แถมเกษตรกรสมาชิกปลื้ม หลังเข้าร่วม ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม หักแล้วรับทรัพย์เหลือถึงตัวละ 10,000 บาท

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า แปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูงสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นโยบายการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทยที่ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดมีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดโดยการบริหารจัดการร่วมกันด้วยวิธีการสหกรณ์ ด้วยการการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมตัวกันตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป และมีการรวมแปลงที่อยู่ใกล้กันตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่โคเนื้อขึ้นในปี 2561 ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งผลให้การดำเนินงานของแปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูงสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ได้ก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งยังมี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันแปลงใหญ่โคเนื้อที่หนองสูงรุ่ง

ผลงานดีเด่น จนได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลแปลงใหญ่ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

“ปัจจุบันแปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูงสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด มีเกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ รวม 50 ราย พื้นที่ดำเนินการ 636 ไร่ และมีปริมาณโคเนื้อที่เลี้ยงรวม 326 ตัว จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการวางแผนบริหารจัดการง่ายตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ รวมถึงการหาตลาดจำหน่ายผลผลิต ส่งผลให้สหกรณ์สามารถลดต้นทุนการผลิตจาก 109 บาทต่อกก. เป็น 96 บาทต่อกก. และผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 750.6 กก.ต่อตัว เป็น 825.66 กก.ต่อตัว” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันแปลงใหญ่โคเนื้อที่หนองสูงรุ่ง

ด้าน นางสาววัชรินทร์ กลางประพันธ์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ในฐานะเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูงสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ทำให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น การลดต้นทุนของการผลิต เพราะทำให้กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูงฯ ลดต้นทุนของอาหารได้ เพราะสามารถที่จะรวมกันซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูกกว่าที่เดิม และมีการส่งเสริมการทำจัดปลงหญ้า เช่น ปลูกหญ้าเนปียร์เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบให้กับโคที่เลี้ยง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรสมาชิก ได้มีการยกระดับการเลี้ยงสู่มาตรฐาน GAP  เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการป้องกันการเกิดโรคระบาดต่าง ๆ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันในโรคระบารดที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันแปลงใหญ่โคเนื้อที่หนองสูงรุ่ง

“พร้อมกันนี้ยังได้มีวางแผนการตลาด โดยกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูงฯ จะมีการประชุมทุกเดือน เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายว่า จะต้องทำเนื้อให้มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดที่ต้องการอย่างไร ซึ่งจากการได้รับการส่งเสริมจากโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ทำให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับสายพันธุ์โคเนื้อที่เลี้ยงให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยขณะนี้สายพันธุ์โคเนื้อที่กำลังส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกได้หันมาเลี้ยงกันมากขึ้น คือ   สายพันธุ์โคดำ เช่นพันธุ์แองกัส และพันธุ์วากิว ซึ่งมีเนื้อนุ่ม และมีเปอร์เซ็นต์ไขมันแทรกในเนื้อสูง” 

“ ปัจจุบันนอกจากได้แปรรูปเป็นเนื้อสดจำหน่ายแล้ว ยังได้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นไส้กรอก ไส้อั่ว เนื้อแดดเดียว เนื้อทุบ เนื้อกระจก เนื้อเสียบไม้ ไส้กรอก ไส้อั่ว เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์หนองสูงที่จำหน่ายในปัจจุบัน โดยปี 2563 ที่ผ่านมา มียอดขายอยู่ที่ 300 ล้านบาท และยอดขายของผลิตภัณฑ์อื่นๆ 25 ล้านบาท สำหรับตลาดที่รองรับประกอบด้วย แม็คโครทุกสาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โชคชัยสต็กเฮ้าส์ร้าน SN Beef ร้านอาหาร ในจังหวัดสกลนคร เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี รวมถึงการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนตามโครงการฯของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูง สามาถเลี้ยงโคได้ประสบความสำเร็จ สามารถจำหน่ายได้ราคา มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรหนองสูงสามารถขยายตลาดรองรับได้กว้างมากขึ้น”นางสาววัชรินทร์ กล่าวในที่สุด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันแปลงใหญ่โคเนื้อที่หนองสูงรุ่ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันแปลงใหญ่โคเนื้อที่หนองสูงรุ่ง

 ด้าน นางประมวล หนองสูง เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่โคเนื้อหนองสูงสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่โคเนื้อ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และจริงจัง ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ และได้นำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติใช้ในฟาร์ม เช่น การผลิตอาหารใช้เลี้ยงโค เป็นต้น โดยปัจจุบันต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ 1 ตัวจะอยู่ที่ประมาณ 32,000 บาท และเมื่อหักต้นทุนแล้ว จะเหลือกำไรอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อตัว 

logoline