ประชาสัมพันธ์

D ESS ระบบสนับสนุนงานด้าน HR ครบทุกฟังก์ชัน ตอบโจทย์การบริหารงานบุคคล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากในยุคดิจิทัล ทั้งในด้านวิถีชีวิตประจำวันไปจนถึงการทำงาน หลายองค์กรมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการทำงานที่ตอบโจทย์ในทุกฟังก์ชันงานโดยเฉพาะแอพลิเคชันที่มาพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานบุคคล

D ESS ระบบสนับสนุนงานด้าน HR  ครบทุกฟังก์ชัน ตอบโจทย์การบริหารงานบุคคล

แอพลิเคชันที่มาพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของฝ่าย HR อย่างครบวงจรและอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ความต้องการทุกด้านให้กับพนักงานในยุควิถีใหม่ 

PTT Digital ผู้ให้บริการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักของบริษัทกลุ่ม ปตท. ได้ออกแบบ และพัฒนา Solution ที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบสนับสนุนบริการด้าน HR ภายใต้ชื่อบริการระบบ D ESS ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองแบบครบวงจร ทำให้การจัดการและการดำเนินงานทุกอย่าง ภายในองค์กรทำได้ง่ายขึ้น สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และสนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างแท้จริง

D ESS เป็น Web Application ที่ช่วยสนับสนุนการบริการงานบุคคลอย่างครบวงจร เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงประวัติข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลลดหย่อนภาษี เช็คประวัติเงินเดือน รวมถึงการขอลางาน และขออนุมัติรายการตามสิทธิ์ของตนเอง จึงทำให้การบริหารงานบุคคลในองค์กรเป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากพนักงานสามารถดำเนินการและตรวจสอบผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลช่วยลดต้นทุนด้านเอกสาร ลดขั้นตอนการทำงานให้กับฝ่ายบุคคล สามารถนำเวลาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


 

D ESS ระบบสนับสนุนงานด้าน HR ระบบเดียวที่ช่วยให้ การบริหารงานบุคคล เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น

·    พนักงานจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง
พนักงานสามารถจัดการ แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง โดยข้อมูลเหล่านี้จะอัพเดทแบบ Real Time ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ฝ่าย HR ในการนำข้อมูลไปใช้งานต่อ อีกทั้งพนักงานยังตรวจสอบสายบังคับบัญชา และการมอบสิทธิ์อนุมัติในระบบได้ทันที 
·    ความอำนวยความสะดวกในการขออนุมัติการขออนุมัติเอกสารสามารถทำได้โดยง่าย และรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบสิทธิ์วันลาและขออนุมัติการลางาน ขออนุมัติการเบิกค่าทำงานล่วงเวลา (OT) ขออนุมัติเบิกสวัสดิการตามสิทธิที่องค์กรกำหนด รวมถึงขออนุมัติการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

·    จัดการเอกสารสำคัญได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
พนักงานสามารถออกเอกสารสำคัญ อาทิ ขอหนังรับรองการเป็นพนักงาน ขอหนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารลดหย่อนภาษี และเอกสาร 50 ทวิ ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว ซึ่งฟังก์ชันส่วนนี้ช่วยลดเวลา และขั้นตอนการประสานงานขอเอกสารจาก HR ช่วยให้การทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรสะดวกขึ้นกว่าที่เคย
·    ตัวช่วยสร้างรายงาน ลดขั้นตอนการทำงานฝ่าย HR
พนักงานสามารถสร้างรายงานสรุปลงเวลาเข้า-ออกงาน รายงานสรุปการลา รายงานข้อมูลเงินได้ และค่าล่วงเวลาการทำงาน (OT) โดยพนักงานสามารถตรวจสอบ และทำรายการจากระบบได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการทำงานให้กับแผนก HR และอำนวยความสะดวกคล่องตัวให้กับพนักงานได้อย่างแท้จริง
 

D ESS ระบบสนับสนุนงานด้าน HR 
ตัวช่วยการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   D ESS ระบบสนับสนุนการงานด้าน HR เป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาปรับเปลี่ยนขั้นตอนการบริหารจัดการ และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคลได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งตัวพนักงานและฝ่ายบริหาร ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่สนับสนุนให้การขออนุมัติต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งฝ่าย HR และหัวหน้างานยังสามารถประมวลผลข้อมูลออกรายงานไปวิเคราะห์ในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาการจัดการเอกสารให้กับฝ่าย HR สามารถนำเวลาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานในองค์กรให้เป็นเลิศ


    ดังนั้นการมีระบบสนับสนุนงานด้าน HR ที่ดี ไม่เพียงแต่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างครอบคลุม แต่ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายในองค์กร โดยเฉพาะ HR ที่สามารถบริหารจัดการงานด้าน HR ได้เป็นระบบและสะดวกมากขึ้นตอบโจทย์การทำงานขององค์กรในยุคดิจิทัล
    
   หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ D ESS ระบบสนับสนุนงานด้าน HR  หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ของทาง PTT Digital Solution สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] หรือ เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pttdigitalconnect.com

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด