ประชาสัมพันธ์

ระดมความร่วมมือ "คลินิกเอกชน" ดูแลผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มอาการสีเขียว

ระดมความร่วมมือ "คลินิกเอกชน" ดูแลผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มอาการสีเขียว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระดมความร่วมมือ" คลินิกเอกชน" ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการดูแลผู้ป่วย โควิด 19 ในกลุ่มอาการสีเขียว

สถานการณ์โควิด19 ของประเทศไทยที่เข้าสู่ภาวะวิกฤติ ไม่เพียงผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดทะลุไปกว่า 2 หมื่นราย และผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงถึง 188 ราย (ข้อมูล 4 ส.ค. 64) ทั้งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะนี้ที่จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากกำหนดจากเดิม 16 จังหวัด ขยับเพิ่มเป็น 29 จังหวัดแล้ว เป็นสัญญาณที่ต้องเร่งระบบรองรับ

 

ภายใต้ระบบสุขภาพ “คลินิกเอกชน” เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ร่วมดูแลคนไทยมายาวนาน ให้การรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพเบื้องต้น กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นกำลังหลักทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าถึงบริการ งานนี้ “คลินิกเอกชน” ยังคงบทบาทสำคัญนี้ ในการติดตามผู้ติดเชื้อโควิด19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน ที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อโควิด19 ได้รับการดูแลและติดตาม และในชุมชน (Home Isolation/Community Isolation) เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่

 

  

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (3 ส.ค.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เร่งระดมความร่วมมือคลินิกเอกชนทั่วประเทศเพื่อให้บริการในระบบ Home Isolation และ Community Isolation (HI/CI) นี้ โดยจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน และการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) 

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)กล่าวว่า จากการประชุมดังกล่าวมีคลินิกเอกชนหลายแห่งให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว เพื่อให้ได้รับการดูแลและติดตาม ขณะเดียวกันเป็นการร่วมประคองสถานการณ์ประเทศให้ผ่านพ้นไปได้ ดังนั้น สปสข. จึงขอเชิญชวนสถานบริการ สถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม สำหรับการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

ระดมความร่วมมือ "คลินิกเอกชน" ดูแลผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มอาการสีเขียว

 

 

ทั้งนี้ในการเข้าร่วมนั้น แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1.สถานบริการ สถานพยาบาล ที่ร่วมจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation จะต้องเป็นคลินิกด้านเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรมกับ สปสช. ซึ่งขณะนี้ สปสช.เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเหล่านี้อยู่ คลินิกเสริมความงามหากขึ้นทะเบียนเป็นคลินิกด้านเวชกรรมก็สามารถสมัครเข้าร่วมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation ได้ และยังสามารถให้บริการตรวจคัดกรองโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ได้ด้วย

2.สถานบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะการตรวจคัดกรองโควิด19 ด้วยชุด ATK ได้แก่ สถานพยาบาลทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น คลินิกแพทย์แผนไทย/แพทย์ประยุกต์ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือแม้กระทั่งคลินิกทันตกรรม แต่มีเงื่อนไขคือต้องมีแพทย์ด้านเวชกรรมในการลงนามสั่งตรวจคัดกรอง เป็นต้น 

 

 


 

“ขอเชิญชวนสถานบริการ สถานพยาบาลที่อยู่ในระบบสุขภาพขณะนี้ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19 เพื่อดูแลให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว ทั้งนี้ ดูรายละเอียดตามนี้ 

1.แสดงความจำนงเข้าร่วมให้บริการตรวจโควิดด้วยชุดตรวจ ATK ได้ที่ https://forms.gle/8mYC5VEGPGoSY51y6

2.รายละเอียดเข้าร่วมให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน (Home Isolation) ได้ที่ https://www.nhso.go.th/downloads/159 

ขณะที่ คลินิกส่วนหนึ่งยังกังวลกฎหมายที่กำหนดให้หน่วยบริการพบผู้ติดเชื้อโควิด19 ต้องรับรักษาในสถานพยาบาลหรือส่งต่อรักษานั้น ประเด็นนี้ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ย้ำว่า ด้วยขณะนี้เตียงผู้ป่วยที่จำกัดและผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มสีเขียว สบส. จึงออกประกาศ เรื่อง แนวทางการดูแลรักษา ป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน พ.ศ. 2564 ฉบับใหม่ มีผลเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ให้หน่วยบริการที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เกณฑ์สีเขียว สามารถให้ผู้ป่วยพำนักที่บ้านได้ในระบบ Home Isolation จึงเป็นการปลดล็อกและไม่เป็นปัญหาต่อไป

 

ระดมความร่วมมือ "คลินิกเอกชน" ดูแลผู้ป่วยโควิด19 กลุ่มอาการสีเขียว

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด