ประชาสัมพันธ์

วธ. เปิดรับเสนอชื่อคัดเลือก ผอ.ระดับสูง 10 ตำแหน่ง

วธ. เปิดรับเสนอชื่อคัดเลือก ผอ.ระดับสูง 10 ตำแหน่ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ. เปิดรับการเสนอชื่อข้าราชการเข้ารับคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 10 ตำแหน่ง ถึง 30 เมษายน ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก 15 พฤษภาคมนี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  ขณะนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ประกาศคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงและประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 10 ตำแหน่ง แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่

1.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

2.วัฒนธรรมจังหวัดยะลา  

3.วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  

4.วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  

5.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง และกรมศิลปากร ได้แก่

1.ผู้อำนวยการกองโบราณคดี  

2.ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่

3 พระนครศรีอยุธยา  

3.ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น

4.ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี

5.ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
วธ.เดินหน้ารณรงค์ทุกจังหวัดใช้และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน มอบสวจ.ทุกแห่งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic

ปลัดวธ. กล่าวต่อว่า ทางหน่วยงานนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนมาตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2564 ซึ่งจะมีการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  จากนั้นให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจากคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยเกณฑ์การประเมินบุคคลทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบกันโดยผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จะต้องได้คะแนนรวมจากการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ส่วนตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติ ผลงาน ประวัติรับราชการ กับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจะมีการเสนอเอกสารประกอบการเสนอชื่อ ข้อเสนอวิสัยทัศน์และข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน 1 เรื่อง คือ ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างไร โดยจะมีวิธีการสอบทั้งสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์

logoline