ประชาสัมพันธ์

"ประวิตร" มอบเงินกองทุนสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้าง บ.บริลเลียนท์ กว่า 21 ลบ.

 "ประวิตร" มอบเงินกองทุนสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้าง บ.บริลเลียนท์ กว่า 21 ลบ.
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พล.อ.ประวิตร" มอบเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งกระทรวงแรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 21.4 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ที่ถูกเลิกจ้างและยังไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง

28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 21,465,350 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนท์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,161 คน กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย โดยมีผู้แทนเข้ารับมอบจำนวน 6 คน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยกล่าวว่า รัฐบาล มีความห่วงใยลูกจ้างทุกคนกรณีถูกเลิกจ้างเนื่องจากสถานประกอบกิจการได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในวันนี้ผมจึงได้มอบเงินแก่ผู้แทนลูกจ้างจำนวน 6 คน เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจำนวน 21,465,350 บาท ให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นำไปจ่ายให้กับลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกิจการผลิตชุดชั้นในสตรี จำนวน 1,161 คน ที่ได้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างและยังไม่จ่ายค่าชดเชย โดยมีตัวแทนลูกจ้างเข้าร่วมพิธีรับมอบเงิน ซึ่งบริษัทฯ ได้ปิดกิจการตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจ 

ซึ่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สั่งให้ บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 2564 ที่นายจ้างสั่งให้หยุดเป็นเงิน 774,897.24 บาท จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 27,004,038.02 บาท ค่าชดเชยเป็นเงิน 212,900,746.87 บาท และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสมเป็นเงิน 2,010,180.57 บาท ให้กับลูกจ้างจำนวน 1,237 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,689,862.71 บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย ในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เมื่อครบกำหนดตามคำสั่งที่นายจ้างต้องปฏิบัติ นายจ้างไม่ปฏิบัติ ลูกจ้างจึงได้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

 "ประวิตร" มอบเงินกองทุนสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนลูกจ้าง บ.บริลเลียนท์ กว่า 21 ลบ.
 

logoline