ประชาสัมพันธ์

"จุติ" ส่งทีมรับการอบรม-รถฉุกเฉินเสริมกำลัง"สธ."ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด

"จุติ" ส่งทีมรับการอบรม-รถฉุกเฉินเสริมกำลัง"สธ."ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.จุติ ส่งทีมรับการอบรมเข้มข้น พร้อมรถฉุกเฉิน 9 ทีม เสริมกำลังสาธารณสุข พร้อมช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มเปราะบาง และคนพิการ

         
เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 22 คน ร่วมอบรม เพื่อนำทักษะความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยรถรับ-ส่ง ไปยังโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ได้อย่างปลอดภัย โดยเรียนรู้การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขโดยจะรับช่วยเหลือเฉพาะกรณีสีเขียว หมายถึงผู้ติดเชื้อที่สามารถช่วยเหลือและดูแลตนเองได้เท่านั้น ซึ่งพร้อมสนับสนุนภารกิจเร่งด่วน ในวันที่ 25 เมษายนเป็นต้นไป

"จุติ" ส่งทีมรับการอบรม-รถฉุกเฉินเสริมกำลัง"สธ."ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด


         

นายอนุกูล ปีดแก้ว นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ  และนางอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง พม.พร้อมนายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. และ นาวาเอก พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เข้าร่วมสังเกตการณ์
      

"จุติ" ส่งทีมรับการอบรม-รถฉุกเฉินเสริมกำลัง"สธ."ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด

 

สำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทั้ง 22 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง จะมีการคัดกรองผู้ติดเชื้อจากศูนย์นเรนทรก่อนผู้ติดเชื้อฯ หรือ ญาติๆ สามารถติดต่อผ่านทางหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหากเกิดสถานการณ์วิกฤต กระทรวง พม. โดยหน่วยงานในสังกัดของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมสำหรับสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่
        

 

"จุติ" ส่งทีมรับการอบรม-รถฉุกเฉินเสริมกำลัง"สธ."ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด

 

 

นาวาเอก พิสิทธิ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย คือเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรในการปกป้องตนเอง โดยเรียนรู้วิธีการใส่และถอดชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และวิธีการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อได้อย่างใกล้ชิดและปลอดภัย อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 

"จุติ" ส่งทีมรับการอบรม-รถฉุกเฉินเสริมกำลัง"สธ."ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด

logoline