ประชาสัมพันธ์

วิกฤติโควิด-19 "ธ.เลือดศิริราช" ขาดแคลนทุกหมู่เลือด

 วิกฤติโควิด-19 "ธ.เลือดศิริราช" ขาดแคลนทุกหมู่เลือด
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วิกฤติโควิด-19 ธ.เลือดศิริราช ขาดแคลนทุกหมู่เลือด วอนผู้มีสุขภาพดีบริจาคช่วยผู้ป่วย

รศ. พญ.ปาริชาติ  เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้บริจาคเลือดลดลง อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลศิริราชยังมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรับการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด  ส่งผลให้ขณะนี้ (21 เม.ย. 64) เลือดสำรองทุกหมู่ขาดแคลนหนัก  อาจทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง

 วิกฤติโควิด-19 "ธ.เลือดศิริราช" ขาดแคลนทุกหมู่เลือด


โรงพยาบาลศิริราช จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน  ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด  รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้เลือด  หากท่านมีสุขภาพดี และไม่มีความเสี่ยง ไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และไม่ได้เดินทางไปในสถานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา  มาร่วมช่วยชีวิตคนไทยด้วยกัน ซึ่งศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชมีระบบคัดกรองความเสี่ยงอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่และผู้บริจาคเลือด ก่อนเข้าสถานที่ เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงก่อนมาปฏิบัติงาน รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่อย่างสม่ำเสมอ 

 วิกฤติโควิด-19 "ธ.เลือดศิริราช" ขาดแคลนทุกหมู่เลือด

สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคเลือด ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม โดยพักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป และต้องไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจหรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น ทั้งนี้สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติด COVID-19   

สามารถติดต่อบริจาคเลือดได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3 รพ.ศิริราช ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2414 0100, 0 2414 0102  

logoline