ประชาสัมพันธ์

'วธ.-สยามพารากอน' ร่วมมือจัดงานสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย

'วธ.-สยามพารากอน' ร่วมมือจัดงานสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ.ร่วมกับสยามพารากอน จัดกิจกรรมสงกรานต์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด"สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย"อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ 10 องค์-พระพุทธรูปประจำวันเกิดให้ผู้ร่วมงานสักการะ ชมนิทรรศการคุณค่าประเพณีสงกรานต์

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย”

เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์และเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมตามแบบแผนที่ดีงามทำให้เกิดการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าสาระที่สำคัญของงานประเพณีสงกรานต์

รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ ตั้งแต่วันที่13-15 เมษายน 2564 ณ บริเวณฮอลล์ 1 รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  นางยุพา กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป การจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญในยุคสมัยต่างๆ 10 องค์ ซึ่งอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณอันทรงคุณค่ามาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ได้แก่ 1.พระไภษัชยคุรุนาคปรก 2.พระพุทธรูปฉันสมอ 3.พระพุทธรูปศิลาขาวมารวิชัย 4.พระพุทธสิหิงค์จำลอง 5.พระพุทธรูปแก้วมารวิชัย 6.พระพุทธรูปห้ามแก่นจันทน์ 7.พระพุทธรูปป่าเลไลยก์8.พระพุทธรูปมารวิชัย(พระขนมต้ม) 9.พระพุทธรูปทรงเครื่องสมาธิ

และ 10.พระพุทธรูปทรงเครื่องประทานอภัยและได้อัญเชิญพระพุทธรูปประจำวันเกิด ได้แก่ พระพุทธรูปปางถวายเนตรประจำวันอาทิตย์,พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรประจำวันจันทร์,พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู(ปางไสยาสน์)ประจำวันอังคาร,พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรประจำวันพุธ(กลางวัน) พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ประจำวันพุธ(กลางคืน)

พระพุทธรูปปางสมาธิประจำวันพฤหัส พระพุทธรูปปางรำพึงประจำวันศุกร์ พระพุทธรูปปางนาคปรกประจำวันเสาร์และพระพุทธรูปปางพระเกตุสำหรับผู้ที่ไม่ทราบวันเกิดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว

รวมทั้งมีนิทรรศการให้องค์ความรู้สาระคุณค่าเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ เช่น ความหมายและตำนานวันสงกรานต์ แนวทางปฏิบัติในวันสงกรานต์ ซึ่งการจัดกิจกรรมยึดมาตรการDMHTTAของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ศบค.) คือ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโควิด-19และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะและหมอชนะอย่างเคร่งครัด สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนวัฒนธรรม 1765

logoline