ประชาสัมพันธ์

ลุ่มน้ำวังตอนล่างเฮ..." ชป."ส่งน้ำถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว

ลุ่มน้ำวังตอนล่างเฮ..." ชป."ส่งน้ำถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมชลประทานส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งในเขตพื้นที่จ.ลำปางและตากรวม35ตำบลปัจจุบันปริมาณน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลมไหลมาถึงพื้นที่เป้าหมายแล้ว คาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

12 เม.ย.2564  นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ทำการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ลงสู่ลำน้ำวัง เมื่อวันที่ 6 – 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง กว่า 30 ตำบล 5 อำเภอ

 

ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก รวมไปถึงเขตพื้นที่จังหวัดตาก อีก 5 ตำบล 2 อำเภอ คือ อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก ปัจจุบันปริมาณน้ำดังกล่าวได้ไหลมาถึงพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ตั้งแต่เมื่อวานนี้  (11 เมษายน 2564) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการปล่อยน้ำในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้พอสมควร โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภค สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก


อนี่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน กรมชลประทาน ยังได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำวังในระยะยาว อาทิ โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังโพ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นต้น ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง

logoline