ประชาสัมพันธ์

ปลัดสธ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศอย่างปลอดภัย นำร่อง จ.ภูเก็ต จัดวัคซีนโควิด 19 ครอบคลุมประชากร 70%

ปลัดสธ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศอย่างปลอดภัย นำร่อง จ.ภูเก็ต จัดวัคซีนโควิด 19 ครอบคลุมประชากร 70%
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล นำร่องที่ จังหวัดภูเก็ต จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ลงพื้นที่ให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ประชากรเป้าหมาย เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจประเทศ

7 เม.ย.64 ที่จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารือกับ นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 11 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมวางแผนบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมตรวจเยี่ยมระบบการบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์กีฬาตะพานหิน โรงยิม 4,000 ที่นั่ง

ปลัดสธ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศอย่างปลอดภัย นำร่อง จ.ภูเก็ต จัดวัคซีนโควิด 19 ครอบคลุมประชากร 70%

ปลัดสธ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศอย่างปลอดภัย นำร่อง จ.ภูเก็ต จัดวัคซีนโควิด 19 ครอบคลุมประชากร 70%

นายแพทย์เกียรติภูมิ ให้สัมภาษณ์ว่า จากการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อวางแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่จะเปิดเมืองภูเก็ตอย่างปลอดภัยในวันที่1 กรกฎาคม 2564 ได้กำหนดแผนฉีดวัคซีนในช่วงแรกจัดสรรตามวัคซีนที่มีอยู่จำกัดให้ครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือประมาณ 360,000 คน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และจะจัดสรรวัคซีนเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร หรือประมาณ 420, 000 คน ภายในปี 2564 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สร้างรายได้ และเศรษฐกิจประเทศ

ปลัดสธ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศอย่างปลอดภัย นำร่อง จ.ภูเก็ต จัดวัคซีนโควิด 19 ครอบคลุมประชากร 70%

ปลัดสธ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศอย่างปลอดภัย นำร่อง จ.ภูเก็ต จัดวัคซีนโควิด 19 ครอบคลุมประชากร 70%
 

ปลัดสธ. พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเปิดประเทศอย่างปลอดภัย นำร่อง จ.ภูเก็ต จัดวัคซีนโควิด 19 ครอบคลุมประชากร 70%

สำหรับในเดือนเมษายนนี้ ได้จัดสรรวัคซีนซิโนแวคจำนวน 1 แสนโดส เพื่อฉีดเพิ่มให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย และเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย เช่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ ท่ารถ คลินิกเอกชน ร้านยา หน่วยงานภาครัฐ, กลุ่ม อสม. อสต. อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย, ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป พนักงานส่วนหน้าด้านการท่องเที่ยว โดยเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อการฉีดวัคซีน 5 จุด ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตึก เทอร์มินัล เอกซ์, โรงแรมอังสนา ลากูนา ภูเก็ต, ห้างจังซีลอนภูเก็ต ป่าตอง, โรงยิมตะพานหิน 4,000 ที่นั่ง และโรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา หาดกะรน มีศักยภาพฉีดได้วันละ 12,000 – 14,000 คนต่อวัน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชนในการนำประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน และโรงพยาบาลเอกชนร่วมในการจัดบริการประชาชนเป้าหมาย ซึ่งพบว่าดำเนินการได้ดีกว่าที่คาด มีการจัดระบบ 8 ขั้นตอนเช่นเดียวกับที่กระทรวงสาธารณสุข และมีเว็บเพจ “ภูเก็ตต้องชนะ” เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดด้วย

logoline