ประชาสัมพันธ์

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA เปิดเผยว่า MEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงมีการเปิดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรม การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เรื่องจริง  MEA เผยผลทดสอบแอร์ ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งกินไฟมากขึ้น

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

โฆษก MEA กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา MEA ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2541 และในปี 2559 MEA ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง ที่ทำการเพลินจิต  แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการให้บริการที่เป็นเลิศของ MEA ตลอดจนการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

'MEA' พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด