ประชาสัมพันธ์

"อสม.-อสส." ขอบคุณรัฐบาล พร้อมให้คำมั่นเป็นแกนนำสุขภาพร่วมขจัดโควิด 19 จากสังคมไทย

"อสม.-อสส." ขอบคุณรัฐบาล พร้อมให้คำมั่นเป็นแกนนำสุขภาพร่วมขจัดโควิด 19 จากสังคมไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ขอบคุณรัฐบาล อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับ อสม. เป็นเวลา 3 เดือน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 พร้อมให้คำมั่น เป็นแกนนำสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันดูแลสุขภาพในชุมชน ขจัดโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด19 จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน 2564 เดือนละ 500 บาทต่อคน เพื่อเป็นค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ที่ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน ซึ่งกรม สบส. ได้สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทของ อสม.ในการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน โดย อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้ สื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า 3 ล้านหลังคาเรือน และออกให้คำแนะนำ และลงทะเบียนรับวัคซีนในประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปแล้วกว่า 1 ล้านคน ลงทะเบียนผ่าน[email protected]“หมอพร้อม” จำนวน 136,897 คน ผ่าน สมาร์ท อสม. จำนวน 97,622 และผ่านระบบคัดกรองของ รพ.สต./หน่วยบริการสุขภาพ จำนวน 1,092,318 คน

อสม.ซึ่งเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ แรงกาย แรงใจ ดำเนินงานในการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ และตลอดระยะเวลาการระบาดของโรคโควิด 19 อสม.กลุ่มนักรบเสื้อเทาก็นับเป็นกำลังสำคัญของระบบการแพทย์และการสาธารณสุข เป็นส่วนในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประชาชน ชุมชน ตำบลและหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง” นพ.ธเรศ อธิบดี กรม สบส. กล่าวเพิ่มเติม

ด้านนายจำรัส คำรอด ประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เห็นความสำคัญการปฏิบัติงานของ อสม. ผมในนามประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย ขอให้คำมั่นว่า อสม.ทุกคนจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสถานบริการสุขภาพ จะทุ่มเท ร่วมแรง ร่วมใจกันในการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน สร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องกับประชาชนในชุมชน และติดตามอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนต่อไป

นางวิศัลย์สิริ ตันตระกูล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) กล่าวว่า ขอขอบคุณ รัฐบาลที่สนับสนุนการทำงานของ อสส.มาโดยตลอด ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่ กทม.เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง อสส.ยังมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 การได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจของ อสส. ที่เป็นบุคลากรด่านหน้าที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง

logoline