"ธรรมนัส" สำรวจ เร่งรัด ติดตาม โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง

28 ก.พ. 2564
67
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

รมช.ธรรมนัส สำรวจ เร่งรัด ติดตาม โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.25694 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาย ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาย วัดมาตุการาม โดย  ลุ่มน้ำฝาง เป็นลุ่มน้ำที่ยังไม่เคยสร้างอ่างเก็บน้ำ จึงทำให้ในฤดูน้ำหลาก ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้อุปโภค-บริโภค หรือในการทำเกษตรกรรม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาย จึงเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำแรก ที่จะสร้างขึ้นในลุ่มน้ำฝาง  

ทั้งนี้ รมช.ธรรมนัส ได้ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมเร่งรัดการสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

"ธรรมนัส" สำรวจ เร่งรัด ติดตาม โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง

"ธรรมนัส" สำรวจ เร่งรัด ติดตาม โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง

"ธรรมนัส" สำรวจ เร่งรัด ติดตาม โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง

 ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาย เป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ซึ่งจะส่งน้ำไปตามลำน้ำเดิมช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณทั้ง2ฝั่ง ทางด้านท้ายน้ำ

"ธรรมนัส" สำรวจ เร่งรัด ติดตาม โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง

"ธรรมนัส" สำรวจ เร่งรัด ติดตาม โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง

"ธรรมนัส" สำรวจ เร่งรัด ติดตาม โครงการอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง