'จุรินทร์' เข้ม ตั้ง 3 เป้าหมาย ทูตพาณิชย์ 58 แห่ง 43 ประเทศทั่วโลก เร่งรัดการส่งออกไทยปี2564 ให้เติบโต 4%

27 ก.พ. 2564
278
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

หลังศึกอภิปรายฯ พร้อมลุย 'รองนายกฯจุรินทร์' เข้ม ตั้ง 3 เป้าหมาย ทูตพาณิชย์ 58 แห่ง 43 ประเทศทั่วโลก เร่งรัดการส่งออกไทยในปี2564 นี้ให้เติบโต 4%

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจากการที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 'จุรินทร์' นำทัพรับมือส่งออก ชูจัดงานTHAIFEX สู่ปีที่ 30

 

สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดทำเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ในการผลักดันการส่งออกปี 2564 ทั้งนี้มีเป้าหมายการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ 3 ด้านเพื่อเร่งรัดการส่งออกให้เติบโต 4% ในปีนี้นั้น

นายจุรินทร์ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้นำนโยบาย 14 แผนงานและทิศทางกระทรวงพาณิชย์ปี 2564 ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นกรอบการกำหนดเป้าหมายของทูตพาณิชย์ 3 เป้าหมาย คือ

เป้าหมายที่1 ด้านอัตราขยายตัวการส่งออกรายประเทศและรายสินค้าให้ขยายตัว 4% โดยทั่วพาณิชย์ทั้ง 58 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลกได้ประเมินเป้าหมายการส่งออกปี 2564 เป็นรายประเทศและรายสินค้าและหาหรือภาคเอกชนโดยเฉพาะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมประเมินสถานการณ์การส่งออกของไทยทั้งนี้ภายหลังการหารือได้กำหนดเป้าหมายที่ร้อยละ4 สอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป้าหมายที่2 จำนวนผู้นำเข้าร่วมกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สินค้าประเภทเกษตรและอาหารเป้าหมาย 6.64% สินค้า New normal เป้าหมาย 6.81% กลุ่มแฟชั่น 2.36% กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก 3. 76% ด้านธุรกิจและบริการ 103 ครั้ง

'จุรินทร์' เข้ม ตั้ง 3 เป้าหมาย ทูตพาณิชย์ 58 แห่ง 43 ประเทศทั่วโลก เร่งรัดการส่งออกไทยปี2564 ให้เติบโต 4%

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข

และเป้าหมายที่3 จำนวนกิจกรรมที่ร่วมกับแพลตฟอร์มพันธมิตรออนไลน์ E-Commetce Platform ในต่างประเทศรวม 65 ครั้ง เน้นตลาดอินเดีย สหรัฐอเมริกา อาเซียน และจีน โดยให้เป็นไปตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

“ ทั้งนี้ให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เน้นเป้าหมายที่2 และ3ในการประเมินการดำเนินงานของทูตพาณิชย์ในปี 2564 เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัจจัยสำเร็จในการขับเคลื่อนการขยายตัวการส่งออกนอกจากนี้ยังให้ทูตพาณิชย์และภาคเอกชนกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนการส่งออกของไทย Working Target ปี 2564 ขยายตัวที่ 4% อย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความเห็นชอบเป้าหมายการดำเนินงานทั้ง 3 ข้อพร้อมสั่งการให้เร่งรัดดำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป ” นางมัลลิกา กล่าว

'จุรินทร์' เข้ม ตั้ง 3 เป้าหมาย ทูตพาณิชย์ 58 แห่ง 43 ประเทศทั่วโลก เร่งรัดการส่งออกไทยปี2564 ให้เติบโต 4%

'จุรินทร์' เข้ม ตั้ง 3 เป้าหมาย ทูตพาณิชย์ 58 แห่ง 43 ประเทศทั่วโลก เร่งรัดการส่งออกไทยปี2564 ให้เติบโต 4%

'จุรินทร์' เข้ม ตั้ง 3 เป้าหมาย ทูตพาณิชย์ 58 แห่ง 43 ประเทศทั่วโลก เร่งรัดการส่งออกไทยปี2564 ให้เติบโต 4%

แท็กที่เกี่ยวข้อง