กรมส่งเสริมคนพิการฯ ผนึก การท่าฯ สำรวจ "ดอนเมือง"  ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก จุดบริการเพื่อสิทธิคนพิการ

26 ก.พ. 2564
51
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กรมส่งเสริมคนพิการฯ ผนึก การท่าฯ สำรวจ "ดอนเมือง"  ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก จุดบริการเพื่อสิทธิคนพิการ

         
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พก. ร่วมกับการท่าอากาศยาน (ทอท.) จัด “โครงการให้ความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบขนส่งสาธารณะ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design) เพื่อสร้างเจตคติในการช่วยเหลือคนพิการในระบบขนส่งสาธารณะให้คนพิการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเท่าเทียม

กรมส่งเสริมคนพิการฯ ผนึก การท่าฯ สำรวจ "ดอนเมือง"  ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก จุดบริการเพื่อสิทธิคนพิการ


         

ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมตรวจสอบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงอุปสรรค ปัญหา ในโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมขนส่งบริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง โดยให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น
         

กรมส่งเสริมคนพิการฯ ผนึก การท่าฯ สำรวจ "ดอนเมือง"  ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก จุดบริการเพื่อสิทธิคนพิการ

 

“อธิบดีสราญภัทร” กล่าวว่า พก. ได้ตรวจสอบการตรวจประเมิน (Audit Manual) บริเวณจุดเชื่อมต่อสกายวอล์คสนามบินดอนเมือง ของรถไฟฟ้าสายสีแดง กับท่าอากาศยานดอนเมือง คาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชน ภายในเดือนกรกฎาคม 2564  รวมทั้ง ตรวจประเมินรายการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในอาคารเทอร์มินอล 2 ในจุดต่างๆ และการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำการท่าอากาศยานในด้านทักษะการให้ความช่วยเหลือคนพิการแต่ละประเภทด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง