"อนุทิน" เป็นประธานพิธีลงนามรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย "ศรีรัช–เมืองทองธานี"

23 ก.พ. 2564
174
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

รองนายกฯ "อนุทิน" เป็นประธานพิธีลงนามรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย "ศรีรัช–เมืองทองธานี" ระยะทาง 3 กม. มูลค่า 4.2 พันล้าน คาดพร้อมเปิดให้บริการ ก.ย. 67

วันนี้ (23 ก.พ. 64) เวลา  15.00 น.  ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ฉบับแก้ไข กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ระหว่างการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระหว่างนายภคพงศ์  ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ NBM  โดยมีนายศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีพร้อมกล่าวว่า  รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พร้อมผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ให้สามารถดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของงานก่อสร้าง และงานระบบรถไฟฟ้า และเพื่อยกระดับโครงข่ายเส้นทางของระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม  รัฐบาลจึงได้อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี ในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การลงนามสัญญาร่วมลงทุนฯ ระหว่าง รฟม. และ NBM ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพื่อเพิ่มศักยภาพการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช–เมืองทองธานี มีวงเงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาครัฐได้รับสิทธิและผลตอบแทนที่ดีกว่าเงื่อนไขเดิม แนวเส้นทางส่วนต่อขยายมีจุดเริ่มต้นบนถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อกับการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ สายหลัก ที่สถานีศรีรัช ก่อนเลี้ยวขวาวิ่งเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 39 ขนานกับทางพิเศษอุดรรัถยา ผ่านวงเวียนเมืองทองธานี (สถานี MT-01) และวิ่งต่อไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานี (สถานี MT-02) รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีรูปแบบเป็นโครงสร้างยกระดับ ประกอบด้วย 2 สถานี โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 37 เดือน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2567 และเมื่อโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีปริมาณผู้โดยสารตามคาดการณ์ 13,785 คน/เที่ยว/วัน