พม. เร่งช่วยหญิงวัย 58 ปี ฐานะยากจน อาศัยในบ้านเก่าผุพัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ จ.พัทลุง

22 ก.พ. 2564
73
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

พม. เร่งช่วยหญิงวัย 58 ปี ฐานะยากจน อาศัยในบ้านเก่าผุพัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ จ.พัทลุง

      

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีมีสื่อโทรทัศน์นำเสนอข่าว หญิงรายหนึ่งอายุ 58 ปี ในตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีฐานะยากจน อาศัยอยู่บ้านไม้สภาพเก่าผุพัง ฝาผนังบ้านหลุดหาย ห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้ และไม่มีไฟฟ้าใช้ ผู้นำหมู่บ้านเคยร้องขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานราชการระดับจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือทุกปี แต่ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือใดๆ  


        พม. เร่งช่วยหญิงวัย 58 ปี ฐานะยากจน อาศัยในบ้านเก่าผุพัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ จ.พัทลุง

 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า หญิงดังกล่าวอาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านไม้สภาพเก่าผุพัง พ่อ-แม่เสียชีวิต มีพี่น้อง 4 คน แต่ขาดการติดต่อตั้งแต่ปี 2545 โดยมีทรัพย์สินเป็นบ้านและที่ดินทำกิน รวม 7 ไร่ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับสิทธิจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อนหน้านี้เคยได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เมื่อปี 2560 และได้รับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 จากมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” ของรัฐบาล จำนวน 15,000 บาท
       

ส่วนการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตามโครงการเราชนะ ได้ติดต่อลงทะเบียนที่อำเภอควนขนุน ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 64 แต่การยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้ายังไม่สำเร็จ ด้านรายได้ เดิมเคยประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ประมาณเดือนละ 1,300 บาท แต่ปัจจุบันว่างงาน ไม่มีรายได้ อาศัยเพาะปลูกผักสวนครัว เพื่อเลี้ยงชีพ
        

พม. เร่งช่วยหญิงวัย 58 ปี ฐานะยากจน อาศัยในบ้านเก่าผุพัง ไม่มีไฟฟ้าใช้ที่ จ.พัทลุง

 

นางพัชรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยอำเภอควนขนุน สนับสนุนเงินสร้างที่อยู่อาศัย 30,000 บาท ภายใต้โครงการ ”บ้านปันศรัทธา เอื้ออาทร อำเภอควนขนุน” และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอควนขนุน สนับสนุนเสาไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้า บรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
        

สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง ได้ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท ส่วนการช่วยเหลือระยะยาว พมจ.พัทลุง จะประสานงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช สำหรับการเพาะปลูก และ อพม. ตำบลควนขนุน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามประเมินการช่วยเหลือต่อเนื่อง
        

ทั้งนี้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยตนเองได้ที่ พมจ. ทุกจังหวัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง