เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ

14 ก.พ. 2564
181
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ ในการลงพื้นที่อำเภอจะนะ เพื่อติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายโครงการเมืองจะนะต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัด สงขลา โดยนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐมาให้ข้อเท็จจริง และเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

 เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ

 

ซึ่งก่อนที่นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมฯ จะเข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ 3 ตำบลคือ ตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน และตำบลสะกอม ที่มาต้อนรับกว่า 500 คน และรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่คณะอนุกรรมการฯ อีกด้วย

 เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ

พร้อมกันนี้ นางมณี อนันทบริพงษ์ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนจะนะอาสาเพื่อพัฒนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางนายประสานฯ เพื่อขอให้ดำเนินการผลักดันโครงการจะนะเมืองต้นแบบที่ 4 ตามขั้นตอนและขบวนการทางกฏหมายโดยเร็ว เพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของพื้นที่ ที่ต้องการให้มีการพัฒนาและเป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ที่สนับสนุนโครงการในพื้นที่ โดยความต้องการให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ โดยการแสดงจุดยืนทางความคิดดังกล่าวเป็นไปในฐานะประชาชนในพื้นที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งของโครงการเมืองต้นแบบ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และขอให้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบ ซึ่งเป็นความหวังของประชาชนไม่เพียงแต่อำเภอจะนะ แต่เป็นความหวังของการพัฒนาภาคใต้ทั้งภาค ซึ่งเครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนา ขอขอบคุณรัฐบาลที่ตั้งใจมารับฟังปัญหา แต่วันนี้การบริหารงานและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ มีอีกหลายมิติ มิใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะกลุ่ม ดังที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ยังมีอีกหลายครอบครัวหลายชีวิตที่ยังรอความหวังของการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้จาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคใต้ ต้องอาศัยคนที่มีความเข้าใจ มีความรู้และมีประสบการณ์ของพื้นที่ อย่างแท้จริงไม่ใช่การแก้ไขปัญหาโดยนั่งทำงานอยู่ที่ส่วนกลาง ประชุมหารือ แล้วลงมาทำงาน ตอบคำถามของกลุ่มอาชีพ เครือข่าย NGOs หน้าเดิมทั้งภาค โดยขาดซึ่งความเข้าใจบริบทพื้นที่ ด้วยเหตุนี้เครือข่ายประชาชนจะนะ จึงขอเชิญท่าน และคณะฯที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีอำนาจตัดสินใจ ไม่ปิดหู ปิตตา ปิดปาก ร่วมลงพื้นที่ ร่วมพักอาศัยและสัมผัสชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อให้มีความเข้าใจกับความจริงที่เกิดขึ้นและเห็นถึงความต้องการของประชาชนส่วนมาก โดยปราศจากนัยยะทางการเมือง

 เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ

 เครือข่ายประชาชนจะนะ อาสาเพื่อพัฒนาถิ่น ซึ่งมีสมาชิกทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มภาคประชาสังคม อาชีพรับจ้าง รวมทั้งอาชีพขายแรงงานทั่วไป ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาต่างๆ ที่สามารถได้ในพื้นที่มาตลอด เมื่อทราบว่ามีโครงการเมืองจะนะต้นแบบฯ จะเกิดขึ้นตอนปี 62 เครือข่ายฯ ก็ดีใจมากที่จะเห็นบ้านเมืองตัวเองพัฒนา และลูกๆหลานๆ เราได้มีงานทำ ไม่ต้องไปทำงานที่มาเลเชีย หรือภาคอื่นๆอีกแล้ว เครือข่ายเราดำเนินการต่างๆ เตรียมพร้อมตัวเองตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เมื่อโครงการเกิดเราจะได้เข้าสู่ระบบงานได้อย่างดี จนกระทั่งเมื่อมีกลุ่มเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ประกอบด้วยประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งนำโดยนายรุ่งเรือง ระหมันยะ พร้อมแกน
นำ NGOs จากนอกพื้นที่จากจังหวัดสตูล และที่สำคัญยังมีข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับราชการอยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งตอนนี้สวมหมวกเป็น NGOs เช่นเดียวกัน ขึ้นไปประท้วงรัฐบาล ทำให้เกิดข้อตกลงร่วมกับร้อยตำรวจเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และในที่สุดทางรัฐบาลได้ทำตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จนมาตั้งคณะอนุกรรมการการติดตามตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" นั้น เครือข่ายของเรา ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่สามตำบลที่โครงการจะเกิดขึ้น กลับมองว่ารัฐบาลให้ความสำคัญผิดที่ ผิดจุด ผิดเวลา และยังดำเนินการเตะถ่วงเวลา เราซึ่งเดือดร้อน ไม่มีอันจะกิน ซ้ำเจอปัญหาการระบาดของโควิด19 อีก

 เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ

 เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ

แทนที่รัฐบาลจะเร่งพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในอำเภอจะนะ กลับทำให้คนในพื้นที่สับสนถึงวิธีการดำเนินงานของรัฐบาล เครือข่ายเราซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการฯ จึงอยากขอเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้ขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่าลีลา สับสนให้เสียวเวลา ให้เร่งดำเนินโครงการตามขั้นตอนและตามกฎหมายการพัฒนาในพื้นที่เมืองต้นแบบอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา โดยเร็ว ขอให้มีความจริงใจตั้งใจในการพัฒนามองเป้าหมายโครงการฯ เป็นสำคัญ อย่าหวั่นไหวง่าย เพราะการพัฒนา คือลมหายใจของประชาชน เราไม่อยากอดตาย เราไม่อยากล้าหลังความเจริญห่างจากจังหวัดอื่น และภูมิภาคอื่น หากทำไม่สำเร็จ การพัฒนาไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดไว้แต่แรก ก็ให้ยกดินแดนนี้ให้กับมาเลเซียไปเลย ซึ่งมีความพร้อมและมีการพัฒนาไนเรื่องอุตสาหกรรมท่าเรือ บริเวณรัฐข้างเคียงของประเทศไทยติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ของพวกเรา วันนี้ ไม่ใช่มองเรื่องมิติความมั่นคงเพียงอย่างเดียวแต่โปรดมองเงินในกระเป๋าประชาชนด้วย งานอาชีพที่เราจะทำ การอยู่กับลูกหลานและครอบครัว การมีโอกาสที่จะพัฒนาในทุกมิติ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและให้ความใส่ใจและเร่งผลักดันโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าให้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด  ทั้งนี้คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินขยายโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย  โดยคำนึงถึงการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วย

 เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ

 เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาฯ เรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดเดินหน้าโครงการจะนะเมืองต้นแบบฯ
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง