"จุติ" ย้ำ "เมืองสร้างสุข" ช่วยลดความเหลื่อมล้ำประชาชน

12 ก.พ. 2564
37
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"จุติ" ย้ำ "เมืองสร้างสุข" ช่วยลดความเหลื่อมล้ำประชาชน รองรับสังคมสูงวัย มั่นใจ "กลุ่มเปราะบาง" ทุกกลุ่มจะได้รับการดูแล


 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. 219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่าง กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่าโครงการ “เมืองสร้างสุข” เป็นการบูรณาการกันระหว่างกระทรวงการคลัง และกระทรวง พม. มอบที่ดิน สร้างเป็นเมืองสร้างสุข ซึ่งเมืองจะมีความสุขได้ ต้องมีประชาชน และประชาชนจะมีความสุขได้ต้องมีปัจจัย 4 คือที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ในปี 2564 ถือเป็นปีที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งรัฐบาลได้แสดงความพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยอย่างพร้อมเพรียง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโครงการไทยแลนด์ 4.0 


         "จุติ" ย้ำ "เมืองสร้างสุข" ช่วยลดความเหลื่อมล้ำประชาชน

 

ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ ในนามนายกรัฐมนตรี ในการมอบที่ดินให้กับกระทรวง พม. เพื่อทำตามนโยบายของรัฐบาล สะท้อนว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และโครงการนี้ก็จะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
       

"จุติ" ย้ำ "เมืองสร้างสุข" ช่วยลดความเหลื่อมล้ำประชาชน

 

“วันนี้รัฐบาลสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่า ที่ที่เป็นของรัฐ ทำเพื่อประชาชน ซึ่งโครงการนี้จะลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของประชาชน กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มจะได้รับการดูแล คนที่ไปอยู่ที่นี่ ไม่จำเป็นต้องมีเงิน 5 ล้าน 10 ล้าน แต่สามารถอยู่ในที่ที่สบาย และมีความสุข มีความเจริญ รัฐบาลได้หยิบยื่นและมอบโอกาสให้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้ทุกคนได้มากที่สุด” นายจุติ กล่าว