'กระทรวงแรงงาน' ออกประกาศลดเงินสมทบ เร่งช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน กระทบโควิด-19 เต็มที่

07 ก.พ. 2564
120
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

'กระทรวงแรงงาน' ออกประกาศลดเงินสมทบ เร่งช่วยเหลือนายจ้าง ผู้ประกันตน กระทบโควิด-19 เต็มที่

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลบังคับใช้ งวดเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2564 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รัฐบาล นายจ้าง ผู้ประกันตน ตั้งแต่ 1 ก.พ.- 31 มี.ค.

 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประกาศกฎกระทรวง ได้กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบ โดยให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ 3 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดลงเหลือ 38 บาท (จากเดิมที่จ่ายเดือนละ 432 บาท)

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ในการลดอัตราเงินสมทบในครั้งนี้ ผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เหมือนเดิม อย่างไรก็ดีการลดอัตราเงินสมทบไม่มีผลกระทบถึงการออมเงินสะสมเข้ากองทุน ชราภาพแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมปฏิบัติ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญ ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ นายจ้าง และผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์มากที่สุด

ที่มา..ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง