กรมอนามัย เชิญชวน ตรุษจีนนี้ จุดธูปสั้น ลดควัน ลดฝุ่น

06 ก.พ. 2564
307
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวน ตรุษจีนนี้ ให้ใช้ธูปที่มีขนาดเล็ก หรือ รูปสั้น เพื่อเป็นการลดควัน ลดฝุ่น

ช่วงเทศกาลตรุษจีน กรมอนามัย เชิญชวน ให้ลดการการเพิ่มฝุ่น  ด้วยการใช้ธูปที่มีขนาดเล็ก หรือ ธูปสั้น  ในการจุดธูปเพื่อบูชาพระ หรือเทพเจ้า ไหว้บรรพบุรุษ  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในวัด ศาลเจ้า และบ้านเรือนที่พักอาศัย

ซึ่งการจุดธูปในแต่ละครั้งนั้น จะปล่อยสารมลพิษออกมา คือ ควันและขี้เถ้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการหายใจเข้าสู่ร่างกาย หากสูดควันเข้าไปปริมาณมากในระยะเวลานาน จะส่งผลต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจได้ และผลเฉียบพลันในการทำให้ระคายเคืองตา แสบจมูก อีกด้วย 

กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากควันธูปและฝุ่นละอองมากกว่ากลุ่มอื่น ได้แก่ กลุ่ม เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควัน หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกป้องกัน 

การใช้ธูปที่มีขนาดเล็กหรือธูปสั้นที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อลดควัน ลดการเกิดฝุ่น และการจุดธูปแต่ละครั้งนั้นให้หลีกเลี่ยงการจุดในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง เปลี่ยนเป็นการจุดนอกอาคารแทนจะดีกว่า 

นอกจากนี้ เมื่อเสร็จพิธีควรดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดควันและอัคคีภัย รวมทั้งทำความสะดวกบริเวณกระถางธูปเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่นละอองจากควันธูปที่ตกค้างด้วย

กรมอนามัย เชิญชวน ตรุษจีนนี้ จุดธูปสั้น ลดควัน ลดฝุ่น