"จุติ"รับลูกนายกฯ หาทางออกกรณีเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อน 

04 ก.พ. 2564
50
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

รมว.จุติ รับลูกนายกฯ สั่งคณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการผู้สูงอายุฯประชุมด่วนบ่ายนี้ (3 ก.พ.) หาทางออกกรณีเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อน    

กรณีปัญหาผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งคณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ประชุมด่วนบ่ายวันที่ 3 ก พ.2564 เพื่อหาทางออก

"จุติ"รับลูกนายกฯ หาทางออกกรณีเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำซ้อน 
        

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ซี่งเป็นเลขานุการ คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อมีทางออกของเรื่องนี้แล้ว จะนำเรียนไปยังนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ ให้เรียกประชุมวิสามัญ โดยเร็วที่สุด
          

ก่อนหน้านี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้ให้แนวทางว่า ขอให้การหาทางออกต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนมากที่สุด และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ตามกฎหมายที่ถูกต้องด้วย