เอกชนร่วมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว

04 ก.พ. 2564
62
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ขอบคุณภาคเอกชนให้พื้นที่และงบ ตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด 19 ช่วยให้ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเดินหน้า มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อทุกคน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ จ.สมุทรสาคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ ได้นำผู้คณะบริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในสถานการณ์โควิด 19 และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคทอรี่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท วัฒนาแฟคทอรี่ สนับสนุนพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 1,500 เตียงรองรับแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโควิด 19 เฟสแรกมีเตียงรองรับ 500 เตียง และขยายเพิ่มเฟส 2 อีก 1,000 เตียง

เอกชนร่วมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
สธ.ย้ำทุกจังหวัดคงเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 แม้ไม่พบผู้ติดเชื้อ

 

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์หมุนเวียนให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อสามารถเดินหน้าต่อไปได้ มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อทุกคน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาลสนามจากภาคเอกชนอื่นๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันควบคุมโรค  เมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลาย แรงงานหายป่วยกลับมาทำงาน จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

เอกชนร่วมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ภาพรวมสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจำกัดวงการแพร่ระบาด โดยมีการปรับแผนและมาตรการควบคุมโรคตามสถานการณ์ ขณะนี้ เน้นในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ ใช้กลยุทธ์ Bubble and Seal ควบคุมและกำหนดเส้นทาง ที่พักอาศัยในกลุ่มพนักงาน เพื่อป้องกันเชื้อแพร่ออกมาสู่ชุมชนภายนอก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและพนักงานเป็นอย่างดี

เอกชนร่วมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว

ส่วนในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กได้ตรวจค้นหาเชิงรุกให้ครอบคลุมทุกโรงงาน เพื่อนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา สำหรับโรงงานที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ ได้เน้นการให้ความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งในชุมชน ได้รับการช่วยเหลือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจคนในชุมชนเกี่ยวกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันและลดการสัมผัสในกลุ่มพนักงานโรงงาน

เอกชนร่วมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว

เอกชนร่วมตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว